Czy nieczyste, nierządne, sodomskie myśli w wieku dojrzewania są grzechem?

Nieczyste i grzeszne myśli stanowią problem nie tylko w okresie dojrzewania. W każdym okresie życia człowieka rozwijanie myśli związanych z pożądliwością i nierządem traktowane są jako grzech. Jednak okres dojrzewania jest dość newralgicznym i szczególnym w tym kontekście. Należy zachować życiową roztropność i duchową uwagę. Mam wrażenie jednak, że tutaj rysuje się problem homoseksualizmu. Stanowi to z pewnością znaczący problem obecnie i na przyszłość. Ojcowie Cerkwi mówią, że swoje myśli należy pilnować w ten sposób, jak pasterz pilnuje owce. Nie należy doprowadzać do tego aby się rozproszyły.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchowePrzeżywam trudności natury finansowej i zawodowej (prowadzę własną działalność, mam mikro firmę – jestem jedyną zatrudnioną osobą ). Który ze Świętych może dopomóc w pomnożeniu pieniędzy, znalezieniu nowych dróg dla działalności, pozyskaniu zleceń i klientów? Nie wiem do kogo poza Bogiem mogę uderzyć z prośbą o pomoc, Kto może zechcieć wstawić się za mną i wyjednać mi Łaskę? Laura

Bardzo konkretne prośby o pomoc kieruje Pani do Opatrzności Bożej; może zbyt konkretne, zwłaszcza jeśli chodzi o „pomnożenie pieniędzy”. W naturalny sposób nasza działalność i aktywność jest nakierowana ku pomnażaniu wszelkich dóbr i zabezpieczanie bytu materialnego. Jednak nasz dobrobyt materialny nie może być celem samym w sobie. Mam wrażenie, że prośba skierowana do Boga tak bezpośrednio, aby posłał nam pieniądze jest nieco na wyrost. Proszę prosić Boga o okazanie wszelkiej pomocy. Myślę, że Pan Bóg wie i rozsądzi swoimi drogami jak nas wspomóc. W niektórych źródłach wskazuje się, że patronem przedsiębiorców jest św. Józef Wołocki. Był on rosyjskim mnichem żyjącym w XV/XVI w., który wskazywał na przedsiębiorczość i gospodarkę prowadzoną w monasterach. Myślę, że ikonkę św. Józefa Wołockiego znajdzie Pani w sklepiku cerkiew.pl.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiara, życie duchoweCo oznacza sformułowanie „grzech śmiertelny”. xyz

W teologii prawosławnej pojęcie „grzechu śmiertelnego” raczej rzadko występuje. Dość charakterystyczne jest natomiast w teologii rzymskokatolickiej. Wydaje się, że w prawosławiu pojęcie to pojawiło się pod wpływam teologii zachodniej i to w dość późnym okresie. Częściej mówi się o „grzechach ciężkich”, do których zaliczane są zwykle grzechy przeciwko 10 Przykazaniom. Teolodzy prawosławni raczej zwracają uwagę na to, że każdy grzech jest przewinieniem wobec Bożej miłości i może stać się przyczyną upadku człowieka i jego zguby. Jeśli człowiek z premedytacją popełnia grzech i tkwi w nim, wówczas rzeczywiście dochodzi do śmierci duchowej. Natomiast Ojcowie wskazują również, że nie ma grzechu którego Bóg nie wybaczyłby, jeśli człowiek z pokorą i szczerością prosi Boga w sakramencie pokajanija o przebaczenie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweJak w cerkwi wygląda proces uznania kogoś za świętego? Kto o tym decyduje? Ania

Decyzję o kanonizacji świętego, lub świętych podejmuje Sobór biskupów danej lokalnej Cerkwi autokefalicznej. Cerkiew ta informuje pozostałe Cerkwie lokalne o kanonizacji i wpisaniu do kalendarza liturgicznego pod konkretną datą danego świętego (lub świętych). Tego dnia obchodzona jest jego pamięć i zanoszone są do niego modlitwy. Pozostałe Cerkwie lokalne, które otrzymały informację o kanonizacji mogą również wpisać do swego kalendarza imię nowego świętego i czcić jego pamięć.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchowePodczas ślubu w cerkwi zgasła mi świeczka kilka razy mi przypalali a ona gasła proszę mi powiedzieć co to oznacza ludzie różnie mówią. Iwona

Może był zbyt silny przeciąg w świątyni, kiedy odbywał się sakrament małżeństwa? I dlatego świeczka gasła. Bywa też tak, że Panna młoda jest tak zestresowana i oddycha tak intensywnie, że bezwiednie swoim głębokim oddechem doprowadza do tego, że gaśnie świeczka. W każdym bądź razie gratuluję zamążpójścia i niech dobry Bóg błogosławi Waszą drogę i prowadzi we wzajemnej miłości zgodzie i zrozumieniu. Żyjcie wypełniając Przykazania Boże i nie zwracajcie uwagi na to, co wam ludzie mówią odnośnie do tego zdarzenia.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraCzy grzech ciężki po wyznaniu na spowiedzi i otrzymaniu rozgrzeszenia nadal mamy ten grzech? Czy jeśli grzechy o których mówi Ap. Paweł że żadna nierządnica nie odziedziczy Królestwa zostaną przez kapłana odpuszczone to przez Boga również i będziemy dziedzicami Królestwa Bożego? Czy grzech który powoduje śmierć duszy i czy po spowiedzi i Przyczastii dusza ożywa? Anonim

Według nauki Cerkwi nie ma takiego grzechu, którego Bóg człowiekowi nie wybaczyłby. Jeśli jest szczera skrucha i żal za swoje czyny, Bóg jest zawsze przy człowieku. Ofiara, którą złożył Syn Boży na Krzyżu jest źródłem tego przebaczenia. W Piśmie Świętym mamy przykład nierządnicy, która płakała u nóg Zbawiciela i Pan jej nie odrzucił. Ojcowie Cerkwi mówią, że jednym z najcięższych grzechów człowieka, jest grzech zwątpienia. W takim przypadku nie możemy wątpić w moc Bożą i jego siłę w przebaczenie grzechu. W prawdziwym pokajaniu i sakramencie Eucharystii następuje prawdziwe zjednoczenie się z Bogiem i stajemy się dziedzicami Królestwa Bożego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweDostalam od znajomej ikonkę anioła stróża dla córeczki, przyjęłam ja ale odebrałam to bardzo dziwnie, czy to jest normalny prezent czy znajoma miała dobre intencje? Nie spytałam czy ikonka jest swięcona nie mam możliwości jej poświecić,na stałe mieszkam za granica, bardzo proszę o rozwianie moich wiadomości nie chce myśleć ze koleżanka miała zle intencje. Katarzyna

Myślę, że podarowanie ikonki nie może być wiązane ze złymi intencjami. Bardzo często zdarza się, że ktoś komuś daruje ikonkę. Ikonka nie musi być oświęcona. Wasze modlitwy tworzą z ikonki przedmiot jego przeznaczenia, czyli modlitwy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraPrzeczytałem wiele artykułów dotyczących małżeństw mieszanych. Nie udało mi się jednak znaleźć dokładnej odpowiedzi na pytanie jak w Prawosławiu podchodzi się do pary gdzie jedna osoba jest osobą prawosławną (wierzącą i praktykującą) a osobą ochrzczoną w kościele katolickim ale niewierzącą. Krzysztof

Jeśli istota pytania dotyczy, czy takie małżeństwo jest ważne? To odpowiedź jest prosta- Tak! Jeśli małżeństwo zostało uświęcone sakramentem i osoba prawosławna jest praktykującą to wierzymy, że w ten sposób uświęca się również druga osoba. O tym mówi apostoł Paweł jak też znajdujemy wyrażenia u św. Jan Chryzostoma, gdzie mowa jest o tym, że „modlitwa żony chrześcijanki uświęca męża poganina” (w opisanym wypadku nie chodzi jednak o poganina). Jeśli jednak chodzi o coś innego w pytaniu, prosiłbym o sprecyzowanie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiaraChciałam zapytać jak długi nosi się żałobę to teściach? Marta

Okres żałoby w prawosławiu pojmuje się jako okres intensywnej modlitwy za osobę zmarłą. Ten okres wynosi 40 dni. Można powiedzieć, że jest to właśnie okres żałoby. W kontekście emocjonalnym bardzo często postrzegamy, że powinien upłynąć okres jednego roku od daty śmierci bliskiej osoby aby zakończyć okres smutku. Jednak w liturgicznym wymiarze najważniejszy jest okres 40 dni.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraZauważyłem, że podczas jutrzni Wielkiego Piątku podczas czytania 12 Ewangelii niektórzy ludzie stoją, a niektórzy klęczą na kolanach. Batiuszka mówił, że ostatni raz klęczy się w Wielką Środę. Czy klęczenie w czasie czytania Ewangelii jest nieprawidłowością i jeśli tak, to dlaczego? Filip

Rzeczywiście według Tradycji Liturgicznej naszej Cerkwi nie powinniśmy klękać w Cerkwi od momentu zakończenia Ostatniej Wielkopostnej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, sprawowanej w Wielką Środę, aż do dnia Pięćdziesiątnicy z wyłączeniem pokłonów przed Płaszczenicą. Jeżeli chodzi o sam okres Paschalny, a więc od Zmartwychwstania do dnia Pięćdziesiątnicy, uzasadnione jest to radością Paschy (mówi o tym XX kanon I Soboru Powszechnego) o tyle jeżeli chodzi o okres od Wielkiej Środy do Paschy nie znalazłem jednego satysfakcjonującego wyjaśnienia. Jest to zapewne tradycja monastyczna związana z bardzo dużą ilością pokłonów (szczególnie w Wielkim Poście), które mnisi wykonywali zarówno w świątyni jak i w swoich celach. Niemniej jednak uważam, że większym błędem jest robienie zamieszania w świątyni próbując „poprawić” klęczącego (często powiązane z głośnym zwracaniem uwagi) niż samo klękanie.

Kategorie: ks. Igor Habura, liturgika, wiara, życie duchoweStrona 4 z 18« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »