W nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi chcę powiedzieć, że w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku w Białymstoku Kanon był częściowo czytany w języku polskim. Walentyna

Dziękujemy bardzo za informację i przekazujemy ją Piotrowi z Białegostoku, oraz wszystkim tym, którzy chcieliby uczestniczyć w nabożeństwie z czytaniem Kanonu św. Andrzeja z Krety w j. polskim. Najbliższe czytanie całego Kanonu, będzie miało miejsce w naszych cerkwiach 10 kwietnia wieczorem. Przypuszczam, że w parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku w Białymstoku, również i tym razem będzie Kanon czytany częściowo w j. polskim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, tłumaczeniaJestem katoliczka, narzeczony jest prawosławnym. Chcielibyśmy zawrzeć związek małżeński w mojej parafii, do której obydwoje uczęszczaliśmy na msze święte. Obecnie jestem z narzeczonym w ciąży, który przebywa chwilowo w swoim kraju. Jakie dokumenty będzie potrzebował aby moc mnie poślubić w mojej parafii? Chcielibyśmy wziąć ślub jak najszybciej ze względu na to iz po jego powrocie musimy razem zamieszkać. Dlatego w tym czasie kiedy jest w swoim kraju chciałby uzyskać dokumenty potrzebne do zawarcia związku. Aleksandra

Jeśli zamierzacie zawrzeć związek małżeński w Kościele rzymskokatolickim, to właściwym byłoby skierowanie tego pytania dla duchownego kompetentnego z tego Kościoła, najlepiej z Pani parafii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaZbliżają się Święta Wielkiejnocy. W jakich cerkwiach w największym skupisku prawosławnych obywateli Polski, czyli środkowej (Białystok i okolice), oraz południowej (Bielsk Podlaski i okolice, Hajnówka i okolice), oraz przy samej granicy polsko-białoruskiej, nabożeństwa towarzyszące tym Świętom będą sprawowane w języku zrozumiałym przez takich wiernych, czyli języku polskim? Do tego pytania zainspirowała mnie wypowiedzieć Ojca Andrzeja Kuźmy odnośnie czytania kanonu św. Andrzeja z Krety: ,,Nie ma nakazów w jakiej pozycji i w jaki sposób powinniśmy słuchać Kanonu Św. Andrzeja z Krety. Wielu wiernych czyni pokłon po każdym troparionie, niektórzy stoją inni zaś słuchają kanonu klęcząc. Wydaje mi się, że najistotniejsze jest to aby słowa tego kanonu przemawiały i trafiały do nas.” Na YouTube znalazłem filmy z czytaniem tego Kanonu. Brzmi on przepięknie, to fakt, ale zrozumienie czegokolwiek, dla takich jak ja, urodzonych w Polsce i wychowanych w środowisku polskojęzycznym, którzy nie znają biegle żadnego j. wschodniosłowiańskiego jest praktycznie niewykonalne. Piotr

Podejrzewam, że na Podlasiu nie znajdzie Pan miejsca, gdzie nabożeństwa będą sprawowane w j. polskim. Natomiast jeśli chodzi o Kanon św. Andrzeja z Krety i jego rozumienie, to chciałbym Pana „pocieszyć” i powiedzieć, że dla osób, które znają jakiś język wschodniosłowiański, a nawet są np. Rosjanami i j. rosyjski jest ich językiem ojczystym, to i tak w niewielkim stopniu rozumieją tekst Kanonu, o którym mówimy. Wynika to z trudnego tekstu cerkiewno-słowiańskiego. Dodam jeszcze, że słuchając Kanonu w j. polskim, również jest on bardzo trudny do zrozumienia. Jest to rodzaj duchowej poezji, gdzie występuje wiele postaci ze Starego Testamentu (wiele z tych postaci mało znamy), tekst jest przepełniony alegorią, porównaniami i jest szereg przenośni, wskutek czego trudny jest on do zrozumienia i ogarnięcia. Jeśli na Podlasiu nie ma nabożeństw w j. polskim, to w imieniu ks. Henryka Paprockiego (nie mam do tego prawa, ale myślę, że ks. Henryk na mnie się nie pogniewa), zapraszam do cerkwi św. Grzegorza Peradze na ul. Lelechowskiej w Warszawie, tam jest wszystko w j. polskim. Pociągi jeżdżą raczej regularnie, a taka pielgrzymka z pewnością dostarczy wielu wrażeń.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, tłumaczeniaCzy istnieje w Cerkwi i funkcjonuje ryt rzymski? Znalazłem jedną taką parafię, ale to chyba nie jet cerkiew kanoniczna?: https://www.prawoslawie.eu/ Czy gdziekolwiek w świecie liturgia rzymska funkcjonuje w kanonicznej Cerkwi? Daniel

Sława na wieki. Jeśli mówimy o takiej formie sprawowania nabożeństw to raczej mówimy bardziej o rycie łacińskim niż rzymskim. Taki ryt wprowadziły w niektórych swoich parafiach będących w Diasporze Patriarchat antiocheński i Rosyjska Cerkiew Zagranicą (być może jeszcze jakieś Cerkwie, o których nie wiem?). Jednak jak słusznie Pan zauważa, parafia, która została ukazana na podanej stronie internetowej jest niekanoniczna i nie jest związana z żadną lokalną autokefaliczną Cerkwią prawosławną.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeCzy nie wydaje się Księżom, że powstanie tzw. Eparchii Łódzkiej i całej Polski (www.prawoslawie.eu) przemawia za powołaniem duszpasterstw/parafii obrządku rzymskiego w PAKP, tym bardziej że takowe istniały niegdyś w naszej jurysdykcji i działają już w ramach Rosyjskiej Cerkwi Prawosłąwnej Zagranicą i Patriarchatu Antiocheńskiego? Piotr

Szczęść Boże, Jeśli istniałaby potrzeba powołania parafii prawosławnej obrządku łacińskiego w PAKP, to raczej nie wynikałaby ona z tego, że pojawiło się pewne zjawisko w Łodzi. Jeśli byłaby u nas grupa wiernych, którzy rzeczywiście potrzebowali i zdecydowanie deklarowali się za potrzebą takiej formy wyznawania wiary prawosławnej to myślę, że władze cerkiewne poważnie podeszły by do takiej prośby. Jak do tej pory żaden lokalny Kościół prawosławny nie wprowadził rytu łacińskiego na swoim terytorium kanonicznym. Patriarchat antiocheński utworzył parafie rytu łacińskiego w swojej Diasporze. Rosyjska Cerkiew Zagranicą, ogólnie funkcjonuje w Diasporze i w naturalny sposób łacińskie parafie prawosławne tam powstały. Nie ma jednak przeszkód kanonicznych, aby ryt łaciński funkcjonował w pewnych parafiach również na terytorium kanonicznym któregoś z autokefalicznych Kościołów lokalnych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeMam 17 lat i borykałem się z problemem masturbacji, od jakiegoś czasu zacząłem sobie z tym radzić jednak czasami zdarza mi się chwila słabości. Co mogę zrobić, i czy z masturbacji powinienem się spowiadać? Andrzej

Płciowość ludzka jest częścią naszego bytu i funkcjonowania. Takie zachowanie nie jest czymś wyjątkowym. Nie oznacza to, że powinniśmy je usprawiedliwiać. Człowiek wezwany jest aby opanowywał swe pożądliwości i nie brnął w grzech. Natomiast jeśli chodzi o spowiedź, to oczywiście należy się z takich grzechów spowiadać.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiara, życie duchoweJaki jest stosunek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do nowopowstałej inicjatywy – Eparchii Łódzkiej i całej Polski (www.prawoslawie.eu)? Paweł

Biskupi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na ten temat nie wypowiedzieli się i nie wiem czy będą zabierać głos lub też komentować całą tę sytuację? Jest to wyraźnie inicjatywa daleka od kanonicznej. Oglądając informacje zawarte na podanej stronie internetowej nie mogę zrozumieć dlaczego „kijowski Kościół” nawiązuje do liturgii łacińskiej. Powoływanie się na autorytet św. Patriarchy Tichona i św. Jana (Maksymowicza) wyraźnie prowadzi do struktur kościelnych które powstały we Francji w latach 30-tych ubiegłego wieku. Struktury te były nazywane ECOF (Eglise Catholique Orthodoxe de France- Kościół Katolicki- Prawosławny Francji). Różne były dzieje tego środowiska. Przez pewien okres było one związane z Patriarchatem moskiewskim, potem chyba z Cerkwią rosyjską za granicą i do początku lat 90-tych ubiegłego wieku z Patriarchatem rumuńskim. Cerkiew rumuńska widząc szereg kanonicznych naruszeń zaproponowała duchownym wstąpienie do diecezji rumuńskiej we Francji, w przeciwnym przypadku zostaną oni odłączeni. Rzeczywiście znacząca część duchownych i wiernych włączyła się w struktury rumuńskiej Cerki. Pozostała grupa zaczęła funkcjonować samodzielnie . Ok. roku 1993 ECOF istnieje jako struktura kościelna określając się prawosławną, lecz przez żadną z Cerkwi autokefalicznych nie uznawaną. Czy ta grupa, która pojawiła się w Łodzi ma z tym jakiś związek, trudno powiedzieć?. Teraz okazuje się, że to „mącenie wody” dotarło do nas. Nasi wierni, zarówno ci, którzy mieszkają w Łodzi jak i ci którzy przyjechali raczej nie będą wiązać się z podobnymi grupami.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeDlaczego w cerkwi żołnierze, policjanci, strażacy i funkcjonariusze innych służ mundurowych stanowiący obsadę Pocztu Sztandarowego nie występują w czapkach (nakryciach głowy) dotyczy to także dowódcy i pododdziału w czasie uroczystości w cerkwi. W kościołach tradycji łacińskiej (rzymskkatolicki) mundurowi występujący w szyku i poczcie występują w pelnym umundurowaniu tj. w nakryciu głowy. Czym to jest spowodowane. Proszę o odpowiedź albowiem interetsuje one bardzo wielu katolików, luteran, grekokatolików jak i prawosławnych. Stanisław

Nie potrafię dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, myślę jednak, że sytuacja, która tutaj wytworzyła się zaistniała na prośbę duchowieństwa i wiernych prawosławnych. Chodzi o to, że w prawosławnej świątyni mężczyźni przebywają z nie nakrytą głową. Na dawnych zdjęciach z uroczystości z udziałem Pocztu Sztandarowego funkcjonariusze występują w nakryciach głowy, natomiast oglądając zdjęcia z jednej z ostatnich takich uroczystości zauważyłem, że rzeczywiście mundurowi stoją bez czapek. Myślę, że zaistniała sytuacja związana jest z wątkiem religijnym i wartościowaniem zachowań religijnych i świeckich. W takich przypadkach wydaje mi się, że wychodzi się z założenia, iż wartości religijne są ważniejsze niż świeckie. Nie wydaje mi się, aby w ten sposób umniejszano w jakiś sposób godność służb mundurowych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeCzy kobieta w ciąży może jest produkty nabiałowe, czy rybne w czasie wielkiego postu? Olga

Moim zdaniem, kobieta w błogosławionym stanie, w trosce o zdrowie swoje i nienarodzonego dziecka zdecydowanie może stosować lżejszą formę postu.

Kategorie: ks. Paweł Stefanowski, liturgika, pozostałe, życie duchoweDlaczego Cerkiew obstaje przy przestarzałym kalendarzu juliańskim? Siergiej

Myślę, że słowo „obstaje” nie jest w tym przypadku właściwym. Myślę, że powodem tego, iż prawosławna Cerkiew w Polsce posługuje się kalendarzem juliańskim jest wola duchownych i znaczącej większości wiernych naszej Cerkwi. Jeśli ta wola skłoni się ku nowemu kalendarzowi, nie widziałbym problemu ze zmianą stylu. Zapraszam do lektury wcześniejszych odpowiedzi na podobne pytanie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraStrona 20 z 30« Pierwsza...10...1819202122...30...Ostatnia »