Jestem katolikiem po rozwodzie cywilnym – ślubu kościelnego nie brałem. Moja narzeczona jest wyznania prawosławnego (panna) i chcielibyśmy wziąć ślub w cerkwi. Czy są jakieś przeszkody wynikające z tego, że kiedyś byłem w związku małżeńskim? Jakie warunki muszę/musimy spełnić aby doszło do zawarcia sakramentu małżeństwa w cerkwi? Krzysztof

Cywilny związek małżeński w Kościele prawosławnym nie jest traktowany, jako nie istniejący. Niemniej jednak fakt, że nie zawierał Pan ślubu kościelnego, znacznie ułatwia procedurę zmierzającą ku zawarciu małżeństwa w Cerkwi. Jeśli Pańska przyszła żona jest panną, to możecie bez problemu zawrzeć taki związek małżeński. W przypadku małżeństw mieszanych wymagana jest dyspensa od biskupa prawosławnego na zawarcie takiego małżeństwa. O treści i formie takiego pisma poinformuje was proboszcz z parafii Pańskiej przyszłej żony kiedy do niego udacie się.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy mogę być ochrzcić syna mojego chrzestnego? Czy są jakieś przeciwwskazania, aby chrzcić dzieci swoich chrzestnych? Monika

Nie ma przeszkód aby rodzicami chrzestnymi były osoby opisane w pytaniu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, literatura, rodzinaPrzeczytałem wiele artykułów dotyczących małżeństw mieszanych. Nie udało mi się jednak znaleźć dokładnej odpowiedzi na pytanie jak w Prawosławiu podchodzi się do pary gdzie jedna osoba jest osobą prawosławną (wierzącą i praktykującą) a osobą ochrzczoną w kościele katolickim ale niewierzącą. Krzysztof

Jeśli istota pytania dotyczy, czy takie małżeństwo jest ważne? To odpowiedź jest prosta- Tak! Jeśli małżeństwo zostało uświęcone sakramentem i osoba prawosławna jest praktykującą to wierzymy, że w ten sposób uświęca się również druga osoba. O tym mówi apostoł Paweł jak też znajdujemy wyrażenia u św. Jan Chryzostoma, gdzie mowa jest o tym, że „modlitwa żony chrześcijanki uświęca męża poganina” (w opisanym wypadku nie chodzi jednak o poganina). Jeśli jednak chodzi o coś innego w pytaniu, prosiłbym o sprecyzowanie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiaraJakie modlitwy można czytać w trakcie ciąży, by dziecko było zdrowe i doszło do pomyślnego rozwiązania? Emilia

Sugerowałbym w odpowiednich porach czytać modlitwy poranne i wieczorne. Przygotowywać się i przystępować dość często do spowiedzi i do Priczastia. Można też czytać akafist np. Błagowieczeniuju (Zwiastowaniu).

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, wiara, życie duchoweCzy mój mąż i moja córka mogą zostać rodzicami chrzestnymi? Joanna

Wydaj mi się, że taka sytuacja może mieć miejsce (rozumiem, że chodzi o chrzest dziecka nie z waszego małżeństwa). Sugerowałbym porozmawiać też z proboszczem, gdzie będzie odbywał się sakrament chrztu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaChciałabym zapytać, co powinna zrobić kobieta w przypadku poronienia? W przypadku urodzenia dziecka, 40 dni po urodzeniu dziecka kobieta przychodzi wraz z dzieckiem „do wwodu”. Jaka jest praktyka w sytuacji, kiedy kobieta poroni? Anna

Jeśli kobieta poroni, również przychodzi do świątyni, aby zostały przeczytane modlitwy. Są one jednak znacznie krótsze ze względu na brak dziecka.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiaraCzy dziecko (2- letnie) z małżeństwa mieszanego ochrzczone w Kościele Katolickim może przystąpić do Eucharystii w Cerkwi Prawosławnej? Rafał

Przystępować do Eucharystii może tylko osoba prawosławna. Jeśli dziecko zostało ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim to jest członkiem tego Kościoła. Ponadto dzieci należące do Kościoła rzymskokatolickiego przystępują do Komunii (Eucharystii) w późniejszym wieku.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJestem prawosławna, mój narzeczony katolikiem. Toczą się miedzy nami dyskusje w którym kościele wziąć ślub i w której wierze wychować dzieci. W związku z tym byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. 1) Czy podczas ślubu w Cerkwi Prawosławnej tak samo jak i w KRK należy złożyć oświadczenie, że dzieci z małżeństwa zostaną ochrzczone i wychowane w wierze prawosławnej? 2) Czy projekt dokumentu Komisji Teologicznej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego zmieniający tekst oświadczenia narzeczonych: „Oświadczam, że będę trwał/trwała w mojej wierze i uznaję prawo mojego małżonka/mojej małżonki do trwania we własnej wierze. Przyrzekam uczynić, co będzie w mojej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze mojego Kościoła, biorąc pod uwagę, że mój małżonek/moja małżonka ma to samo prawo i obowiązek w swoim Kościele. Dlatego będę poszukiwać zgody z moim małżonkiem/małżonką w podejmowaniu wyborów dla dobra naszej wspólnoty i życia duchowego naszych dzieci.” został pozytywnie rozpatrzony? 3) Jaka jest rola Baciuszki/ księdza katolickiego na ślubie w kościele inego wyznania? Czy ogranicza się jedynie do błogosławieństwa nowożeńców? Justyna

Postaram się odpowiedzieć w kolejności jak były stawiane pytania:
1. Jeśli zdecydujecie się zawrzeć małżeństwo w Kościele prawosławnym, wymagana jest deklaracja was obojga o ochrzczeniu i wychowaniu dzieci w prawosławiu. Nie jest to oddzielny dokument, który podpisujecie, lecz prośba strony prawosławnej ( tj. Pani w tym przypadku) o udzielenie dyspensy przez biskupa (prawosławnego) na zawarcie związku wyznaniowo mieszanego. W tej prośbie (podaniu) zawieracie klauzulę mniej więcej o treści, którą wskazałem wyżej.
2. Dokument „Małżeństwo chrześcijan osób o różnej przynależności wyznaniowej” pozostaje dalej w formie projektu i konsultacji między Kościołami. Na tym etapie mogę tylko tyle powiedzieć.
3. Wydaje mi się, że zarówno w Kościele rzymskokatolickim jak i prawosławnym nie przewiduje się żadnych działań liturgicznych duchownego z innego Kościoła.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaw czerwcu borę ślub (mieszany) jestem prawosławna zaś mój narzeczony jest wyznania rzymskokatolickiego. Pobieramy się w cerkwi. Ksiądz nie chce wydać narzeczonemu dyspensy bez uczestnictwa w 10-ciu spotkaniach kursu małżeńskiego wraz z odrabianiem prac domowych i kurs trwa 30 godzin kosztuje 300 zł oraz z wizytami w poradni przedmałżeńskimi. W cerkwi mamy wszystkie formalności załatwione akt chrztu, bierzmowania oraz mój akt chrztu.Co możemy zrobić w tej sytuacji. Karolina

Dla zawarcia małżeństwa w Cerkwi prawosławnej nie jest wymagana dyspensa od duchownego z Kościoła rzymskokatolickiego. Wymagane jest świadectwo chrztu, które jeśli dobrze rozumiem zostało już dostarczone. Dokumenty już raczej zostały skompletowane. Jeśli czegoś brakuje duchowny prawosławny z pewnością Was poinformuje.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMoja siostra urodzona i ochrzczona w cerkwi prawosławnej w Polsce aktualnie mieszka w Londynie, urodziła tam dziecko i chce je ochrzcić w cerkwi prawosławnej. Najbliżej jej miejsca zamieszkania jest grecka cerkiew prawosławna (nabożeństwa w języku greckim). Czy nie ma przeszkód, żeby dziecko przyjęło chrzest w greckiej cerkwi prawosławnej? Chrzest powinien być tłumaczony na język polski/angielski, jakie są wymogi dotyczące tłumacza, czy powinien to być duchowny prawosławny? Irena

Nie ma żadnego problemu aby dziecko zostało ochrzczone w greckiej parafii prawosławnej. Jeśli dobrze rozumiem parafia jest greckojęzyczna? więc i chrzest będzie odbywał się w j. greckim. Nie stanowi żadnego problemu wybór języka w którym będzie sprawowany sakrament. Czasem duchowni pytają o to, w jakim języku rodzice lub rodzina chce aby odbył się chrzest. Czasem jednak nie mają takich „możliwości” lingwistycznych. Nie bardzo rozumiem tej części pytania dotyczącej „tłumaczenia chrztu”? Jeśli w tym sformułowaniu chodzi o wydanie metryki chrztu i w jakim języku zostanie ona wystawiona, to tutaj również nie ma żadnego problemu. Może być ona w j. greckim lub angielskim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe, rodzinaStrona 3 z 1512345...10...Ostatnia »