Ciocia prawosławna jest po rozwodzie. Brat mamy, jej były mąż kłamie i nie dopuszcza do zniesienia błogosławieństwa. Mam wiedzę o jego zdradach, żyje już w kolejnych konkubinatach a udaje religijnego. Jak mogę pomóc cioci. Jakie pismo i w jakiej formie mam napisać. On ją oszkiwał i znęcał się nad nią i dziećmi i nadal przeszkadza w spokojnym życiu? Adabo Bohuno

Wydaje mi się, że właściwym było by napisanie listu do parafii gdzie przeprowadzany jest proces zdjęcia błogosławieństwa z tego małżeństwa i wyrażenie swojej opinii na jego temat. Można też zgłosić się osobiście do duchownego, która przeprowadza proces i złożyć swoje wyjaśnienia, które pomogłyby w odszukaniu prawdy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, życie duchoweJestem wyznania mariawickiego(kościół starokatolicki mariawitów). Czy musiałbym ponownie przyjmować chrzest w cerkwi, gdybym zdecydował się przyjąć prawosławie? Michał

Osoba, która została ochrzczona w Kościele mariawitów zostałaby przyjęta do Kościoła prawosławnego najprawdopodobniej poprzez bierzmowanie . Być może w niektórych środowiskach prawosławnych nakłaniano by do ponownego chrztu. Jednak ogólnie obowiązuje zasada o uznawalności chrztu.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej KuźmaCzy nieczyste, nierządne, sodomskie myśli w wieku dojrzewania są grzechem?

Nieczyste i grzeszne myśli stanowią problem nie tylko w okresie dojrzewania. W każdym okresie życia człowieka rozwijanie myśli związanych z pożądliwością i nierządem traktowane są jako grzech. Jednak okres dojrzewania jest dość newralgicznym i szczególnym w tym kontekście. Należy zachować życiową roztropność i duchową uwagę. Mam wrażenie jednak, że tutaj rysuje się problem homoseksualizmu. Stanowi to z pewnością znaczący problem obecnie i na przyszłość. Ojcowie Cerkwi mówią, że swoje myśli należy pilnować w ten sposób, jak pasterz pilnuje owce. Nie należy doprowadzać do tego aby się rozproszyły.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweChciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica pomiędzy „mładiencem”, a „otrokiem”, pisanych na karteczkach za zdrowie. Mariusz

„Młodiencem” określa się zwykle te dzieci, które nie przystępują jeszcze do sakramentu spowiedzi. W naszych warunkach są to dzieci mniej więcej do siódmego roku życia. Starsze natomiast określa się „otrokami”. Ten okres trwa od ich dojrzałości.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaPrzeżywam trudności natury finansowej i zawodowej (prowadzę własną działalność, mam mikro firmę – jestem jedyną zatrudnioną osobą ). Który ze Świętych może dopomóc w pomnożeniu pieniędzy, znalezieniu nowych dróg dla działalności, pozyskaniu zleceń i klientów? Nie wiem do kogo poza Bogiem mogę uderzyć z prośbą o pomoc, Kto może zechcieć wstawić się za mną i wyjednać mi Łaskę? Laura

Bardzo konkretne prośby o pomoc kieruje Pani do Opatrzności Bożej; może zbyt konkretne, zwłaszcza jeśli chodzi o „pomnożenie pieniędzy”. W naturalny sposób nasza działalność i aktywność jest nakierowana ku pomnażaniu wszelkich dóbr i zabezpieczanie bytu materialnego. Jednak nasz dobrobyt materialny nie może być celem samym w sobie. Mam wrażenie, że prośba skierowana do Boga tak bezpośrednio, aby posłał nam pieniądze jest nieco na wyrost. Proszę prosić Boga o okazanie wszelkiej pomocy. Myślę, że Pan Bóg wie i rozsądzi swoimi drogami jak nas wspomóc. W niektórych źródłach wskazuje się, że patronem przedsiębiorców jest św. Józef Wołocki. Był on rosyjskim mnichem żyjącym w XV/XVI w., który wskazywał na przedsiębiorczość i gospodarkę prowadzoną w monasterach. Myślę, że ikonkę św. Józefa Wołockiego znajdzie Pani w sklepiku cerkiew.pl.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiara, życie duchoweCo oznacza sformułowanie „grzech śmiertelny”. xyz

W teologii prawosławnej pojęcie „grzechu śmiertelnego” raczej rzadko występuje. Dość charakterystyczne jest natomiast w teologii rzymskokatolickiej. Wydaje się, że w prawosławiu pojęcie to pojawiło się pod wpływam teologii zachodniej i to w dość późnym okresie. Częściej mówi się o „grzechach ciężkich”, do których zaliczane są zwykle grzechy przeciwko 10 Przykazaniom. Teolodzy prawosławni raczej zwracają uwagę na to, że każdy grzech jest przewinieniem wobec Bożej miłości i może stać się przyczyną upadku człowieka i jego zguby. Jeśli człowiek z premedytacją popełnia grzech i tkwi w nim, wówczas rzeczywiście dochodzi do śmierci duchowej. Natomiast Ojcowie wskazują również, że nie ma grzechu którego Bóg nie wybaczyłby, jeśli człowiek z pokorą i szczerością prosi Boga w sakramencie pokajanija o przebaczenie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweCzy małżeństwa wyznaniowo mieszane (katolik i prawosławna) mogą być pochowane na jednym cmentarzu w jednym grobie? Justyna

Tak. Praktyka taka jest powszechnie stosowana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaCzy jest jakiś grzech który mimo rozgrzeszenia uniemożliwia zostanie dyrygentem/psałmoszczykiem?

Tradycja kanoniczna mówi jedynie o grzechach, które stanowią przeszkodę w uzyskaniu święceń kapłańskich. Nie wspomina się o przeszkodach, które uniemożliwiałyby pełnienie funkcji dla kantorów (dyrygentów/psałomszczyków). Należy więc rozumieć, że takie funkcje mogą być pełnione przez osoby o których mówimy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweDuchowni po odprawionej Liturgii czyszczą Utensylia Eucharystyczne w tym czaszę z winem, które zostało z Eucharystii i później wypijają. Często jest tak, że później duchowny prowadzi samochód i chciałbym się dowiedzieć co się dzieje w razie zatrzymania przez policję? Czy duchowny przestawia jakiś dokument? Adam

Duchowny przygotowując dary dla Eucharystii i wiedząc o tym, że będzie później prowadził samochód powinien wlać odpowiednia ilość wina do czaszy. Zwykle duchowni wiedzą, jaka ilość św. Darów będzie potrzebna na Liturgię. Niewielka ilości zawartości czaszy nie wpływa na organizm ludzki. Nie ma przepisów, które uprawniałyby kogokolwiek do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Duchowni mogą otrzymać legitymację, świadczącą, że należą do kleru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Taką legitymację wydaje Warszawska Metropolia Prawosławna.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeJak w cerkwi wygląda proces uznania kogoś za świętego? Kto o tym decyduje? Ania

Decyzję o kanonizacji świętego, lub świętych podejmuje Sobór biskupów danej lokalnej Cerkwi autokefalicznej. Cerkiew ta informuje pozostałe Cerkwie lokalne o kanonizacji i wpisaniu do kalendarza liturgicznego pod konkretną datą danego świętego (lub świętych). Tego dnia obchodzona jest jego pamięć i zanoszone są do niego modlitwy. Pozostałe Cerkwie lokalne, które otrzymały informację o kanonizacji mogą również wpisać do swego kalendarza imię nowego świętego i czcić jego pamięć.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweStrona 5 z 37« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »