Jakie wymagania są do kandydatki do monasteru czyli mniszki, czy są tam np. postulat itp? Adam

Przede wszystkim, osoba, która chce wstąpić do monasteru powinna mieć silną wiarę i przekonanie, że chce swoje życie wieść z Bogiem. Jakichś specjalnych wymogów nie stawia się. Naturalnie, że przyjęcie postrzyżyn mniszych poprzedza okres nowicjatu, określany okresem posłuszanija. Długość trwania tego okresu nie jest wyraźnie określona.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy jest gdzieś dokaldnie określone do kiedy trzeba ochrzcić dziecko? Czy imię Krystian jest w spisie imion prawosławnych, jak będzie się nazywał jego patron? Kasia

Nie ma jednoznacznie określonych reguł wskazujących w jakim wieku powinno być ochrzczone dziecko. Św. Cyprian z Kartaginy wskazywał, że dziecko może być ochrzczone na 2 lub 3 dzień po narodzeniu. Św. Grzegorz z Nazjanzu mówił o okresie 4 lat. Jeśli występuje zagrożenie życia, to ochrzcić należałoby ja najszybciej. W naszej praktyce najczęściej chrzci się dzieci od miesiąca po narodzeniu do pół roku. W innych Cerkwiach lokalnych ta praktyka jest nieco inna. W naszym spisie imion jest Kriskient, nie jest to imię tożsame z Krystianem, ale w naszej praktyce nadajemy to imię na chrzcie, natomiast w życiu codziennym, chłopak jest nazywany Krystianem.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma, liturgikaWczoraj uciekła mi kotka, chciałabym się modlić o to aby bezpiecznie wróciła do domu cała i zdrowa, czy mogę modlić się do Boga o zwierzęta, czy jest jakiś prawosławny patron zwierząt,czy jest jakaś modlitwa za zwierzęta, czy nie jest to grzech? Aleksandra

Za zwierzęta nie modlimy się w taki sam sposób jak za ludzi. Niemniej jednak w naszych księgach liturgicznych jest szereg modlitw nawiązujących do tego, by Bóg uchronił nasz dobytek (w tym wypadku nasze zwierzę domowe) od nieszczęść i chorób (i zaginięcia również). Tak więc w zupełności możemy modlić się o dobrobyt naszych zwierząt. Świętymi, którzy kojarzeni są ze szczególną opieką nad zwierzętami wydaje mi się, że jest św. Serafin z Sarowa i św. Gerasim znad rzeki Jordan.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeMam pytanie dotyczące jak ubierać małe dziecko do cerkwi chodzi szczególnie o to czy chłopiec może mieć czapeczkę w cerkwi? Andrzej

Jeśli jest zimno w świątyni, to nie widziałbym problemu aby dziecko miało czapeczkę. Należałoby ją zdjąć, kiedy rodzice przynieśliby chłopca do Eucharystii potem znowu założyć.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeChcielibyśmy z małżonką na Chrzcie Świętym córeczce nadać imię Zofia. Myślimy aby córka otrzymała imię po Świętej Zofii Słuckiej /Prawiednaja Sofija, kniażna Słuckaja/. Proszę nam podpowiedzieć, czy to dobry wybór. Święta Zofia jest szczególnie czczona na terenie Białorusi i także szerzej w całej Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej. Jakie jest miejsce Świętej w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym? Obecnie mieszkamy w centralnej Polsce, ale moi przodkowie w 1-szej połowie XIX wieku mieszkali na terenie dzisiejszej Białorusi. To jeden z powodów naszego wyboru. Anonim

Jest to bardzo dobry wybór. Św. Zofia Słucka, wchodzi w skład świętych białoruskich, czczonych na Rusi i Litwie (historycznej). W naszej Cerkwi jest jak najbardziej czczona, ale kult jej nie rozwinął się znacząco, tak jak zresztą wielu innych świętych.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy można przyjść do spowiedzi i przyjąć Eucharystię w zwykle dzień tygodnia? Np. o 8 gdy są „czasy i wieczernia”? Ewa

Przystąpić do sakramentu Eucharystii można zawsze, kiedy odprawiana jest święta Liturgia. Może to być zwykły dzień, może też być dzień świąteczny. Godziny też mogą być różne.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy jako osoba prawosławna mogę wyspowiadać się przez bogiem bez udziału kapłana? Jest wiele grzechów, z których chciałabym się wyspowiadać, ale nie chciałabym, aby usłyszał je drugi człowiek, w tym ksiądz… Natalia

Sakrament spowiedzi polega na wypowiedzeniu naszych grzechów przed kapłanem. Katechizm mówi, że spowiadamy się przed Bogiem, kapłan natomiast jest jedynie świadkiem. Ten element ludzki, czyli faktyczne wypowiadanie grzechów przed duchownym bywa nieraz bardzo trudnym i blokującym. Często towarzyszy temu odczucie wstydu i zażenowania. Jeśli jednak przełamiemy ten opór poczujemy ogromną ulgę i radość. Sugeruje do poczytania z książki biskupa Kalistowa Ware „Królestwo wnętrza” rozdział zatytułowany „Prawosławne rozumienie pokajania”

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweChciałam zapytać jak Cerkwi podchodzi do stanowiska ws Cudownego Medalika, który uznawany jest w Kościele Katolicki. Cyt z Wikipedia ,,Wielu katolików na całym świecie (i niektórzy niekatolicy) nosi Cudowny Medalik. Według słów Najświętszej Maryi Panny wypowiedzianych do Katarzyny Labouré podczas objawienia z dnia 27 listopada 1830, ci którzy noszą Cudowny Medalik dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę”. Czy ja, jako osoba prawosławna, mogę nosić ww. medalik? Katarzyna

Cerkiew podchodzi do zagadnienia wszelkich objawień z pewną rezerwą. Nie neguje w żaden sposób, ale na ich podstawie nie buduje teologii. Prawosławni chrześcijanie noszą krzyżyki na swoich piersiach, czasem też noszą medaliki. Dość często spotykamy medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej Żyrowickiej. Nie traktujemy jednak krzyżyków lub medalików jak amuletów, które posiadają szczególna moc, inne zaś takiej mocy nie mają. Możemy sobie zadać pytanie: Czy siła Krzyża (krzyżyka na piersiach) ustępuje wartości medalika proponowanego przez siostrę Katarzynę Laboure? Historia „Cudownego Medalika” związana jest z rozwojem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, który został ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1854 r. Dogmat ten dla tradycji prawosławnej pozostaje sprzeczny z nauczaniem o Maryi jako Bożej Rodzicielce.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchowePodczas Liturgii Uprzednio Uświęconych Darów przystąpiłam do spowiedzi, ale nie zachowałam Postu Eucharystycznego i nie przyjęłam Św.Pryczastii. Czy mogę na następny dzień podczas Boskiej Liturgii przyjąć Św. Dary bez ponownej spowiedzi? Ewa

Tak, można przystąpić w kolejnym dniu do Eucharystii. Można też powiedzieć duchownemu o zaistniałej sytuacji.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy w Cerkwi obchodzi się Uroczystość Bogurodzicy Królowej Polski? Dawid

W liturgicznym kalendarzu prawosławnym nie występuje taka uroczystość. Wydaje mi się, że w lokalnych Cerkwiach prawosławnych również nie występuje święto Bogurodzicy jako Królowej Grecji, Serbii, Rumunii lub innych krajów. Jeśli chodzi o taki kontekst „monarchiczny” Matki Bożej jako, „Królowej” to w naszym kalendarzu jest święto tzw. „Wsiecarycy”, które można byłoby przetłumaczyć na j. polski jako „Wszechkrólowej”, tj. Królowej całego świata.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeStrona 5 z 99« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »