kalendarz

15.04/02.04.2021 pokaż nowy styl

Dzień postny

Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.

czytania

Na 6. godz.: Iz 42, 5-16. Na wieczerni: Rdz 18, 20-33; Prz 16,17-17,17.

święci dnia

mnich Tytus, cudotwórca

Kalendarz cerkiewny na wyciągnięcie ręki.

pobierz aplikację na telefon