Czy kapłan może oddawać krew? Czy chrześcijanin może oddawać krew? Patryk

Nie widzę przeciwwskazań. Ratowanie ludzkiego życia jest powołaniem i obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Kategorie: bioetyka, ks. Artur Aleksiejuk



Mieszkam obecnie w Holandii i uczęszczam to cerkwi pod patriarchatem rosyjskim. Zauważyłam sporo różnic miedzy Cerkwią Polska, a rosyjska na niekorzysc polskiej, gdyz coraz wiecej w niej elementow z kosciola katolickiego. Dotyczy to miedzy innymi chrztu. Tu, tak jak i w Cerkwi Greckiej chrzest polega na calkowitym zanurzeniu dziecka, czy tez doroslego w wodzie. Dlaczego w Polsce cerkiew odeszla od tego i polewa tylko chrzczonego woda? Wiem, ze Cerkiew Rosyjska uważa, ze jest to chrzest niepełny. Czy jest możliwość w Polsce chrztu poprzez zanurzenie? Katarzyna

W parafiach prawosławnych w Polsce rzeczywiście nadal pozostaje bardziej praktykowany chrzest przez polanie. Wynika to raczej ze względów praktycznych niż z naśladowania praktyk Kościoła rzymskokatolickiego. Należy jednak stwierdzić, że od kilkunastu lat chrzest przez zanurzenie staje się coraz bardziej powszechny i w wielu parafiach taka właśnie forma chrztu ma miejsce. Jeśli warunki w parafii pozwalają zwykle wierni mają możliwość wyboru chrztu dla dziecka bądź przez polanie bądź przez zanurzenie. Oczywiście w prawosławiu normą pozostaje chrzest przez zanurzenie, natomiast stara praktyka chrześcijańska nigdy nie odrzucała chrztu przez polanie. Przytoczę słowa, które są zawarte w ukazaniach liturgicznych w Didache (I/II w.): „chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie masz zimnej, chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej i drugiej, polej głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (VII,1-3).

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchowe



Kiedy w czasie liturgii powinniśmy podejść do spowiedzi i w jakich momentach duchowny nie powinien spowiadać? Mikołaj

W zasadzie w czasie trwania św. Liturgii nie powinna odbywać się spowiedź. Jednak praktyka spowiadania w czasie Liturgii jest w naszej Cerkwi (i nie tylko w naszej) powszechnie stosowana. Właściwym byłoby przychodzenie do spowiedzi w przeddzień św. Liturgii (np. w sobotę wieczorem) lub rano przed Liturgią. Natomiast jeśli spowiedź odbywa się w czasie trwania Liturgii, to kapłan czy kilku kapłanów raczej nie przerywają swoich duchownych powinności w ważniejszych momentach nabożeństwa. Dlatego też wówczas kiedy duchowny wskaże należy podejść do sakramentu spowiedzi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe, wiara, życie duchowe



W jakim dniu są obchodzone imieniny Bogdana, czyim jest patronem oraz gdzie można poczytać o życiu św. Bogdana w języku polskim? Ewa

Imię Bogdan jest słowiańsko brzmiącą wersją imienia wywodzącym się z j. greckiego Teodat (dany przez Boga; cs. Feodot). Jest kilku świętych noszących imię Teodat (Bogdan). W naszym kalendarzu jest wymienionych ich ośmiu.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma



Mogłabym dostać informacje o patronce Natalii? Natalia

Pamięć św. Natalii wraz z jej mężem Adrianem obchodzona jest 26 sierpnia (wg. Nowego kalendarza jest to 8 września). Żyli oboje w IV w. Nikomedii (na terenie dzisiejszej Turcji). W j. polskim można o nich przeczytać na Wikipedii. Informacje są krótkie, ale rzeczywiście o nich mało wiemy.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma



Chciałabym wziąć udział w całonocnym czuwaniu w Grabarce w sobotę. Czy pomimo tego, że nie jestem wyznania prawosławnego jest przeszkodą? Byłam w Grabarce kilkakrotnie i ogromnie odczuwam tam miłość i oddanie Boskiej Matce. Lil

Nie ma żadnego problemu aby osoba innego wyznania niż prawosławne brała udział w nabożeństwach cerkiewnych. Jedynie w czasie św. Liturgii nie może przystępować do Eucharystii.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma, pozostałe



Czy czytając modlitwę za zmarłych można wspominać członka rodziny, który niestety był ateistą? Aga

Tak, oczywiście można i należy modlić się za taką osobę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchowe



Co oznacza kiedy zaraz po spowiedzi, po pocałowaniu biblii i krzyża, wierny zwraca się przodem do duchownego on go żegna, a wierny całuje jego jepitrachil? Raisa

W sakramencie spowiedzi najważniejsze jest wyznanie grzechów i modlitwa odpuszczająca grzechy, którą czyta kapłan.  Inne czynności są już mniej znaczące i odnoszą się do zwyczajów związanych z pobożnością . Kapłan, który nas żegna, po prostu nas błogosławi, my natomiast z pobożnością możemy go pocałować w rękę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara



Jak powinna pościć kobieta w ciąży? Co mówi na ten temat cerkiew prawosławna? Jakimi prawidłami mam się kierować w postne środy i piątki oraz podczas zbliżającego się Postu Filipowego, a później Wielkiego postu? Raisa

Cerkiew nie ustaliła przepisów które wyraźnie wskazywałyby jak powinny pościć osoby, które znajdują się w takich sytuacjach kiedy zachowywanie postu jest trudne. Wydaje mi się, zresztą, że stworzenie takich przepisów byłoby błędem. Post nie jest swego rodzaju dietą, która jest nakazana w określonym czasie Roku liturgicznego. Post (Wielki, Filipowy czy inne) pojmujemy przede wszystkim w wymiarze duchowym. Być może wymiar spożywczy najbardziej uwidacznia się w tym okresie, ale najważniejszym pozostaje wymiar duchowy. Jakiż pożytek zyskamy z nie jedzenia mięsa czy produktów mlecznych jeśli będziemy czynić zło? Pytanie jednak, które Pani stawia posiada wymiar praktyczny. Sobór prawosławny, który odbył się na Krecie w 2016 r. przyjął dokument, który jest zatytułowany: „Ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj”. Tekst tego dokumentu jest opublikowany w Cerkiewnym Wiestniku z 2016 r. nr 4. Jeśli ma Pani możliwość proszę sięgnąć do tego tekstu. Myślę, że jest to jeden z lepszych tekstów, który został przyjęty na Soborze. Nie wspomina się tam o kobietach w ciąży, ale mówi się dużo o tzw. „ekonomii” tj. nie rygorystycznym stosowaniu przepisów. W Pani sytuacji i innych wielu kobiet, które pod sercem noszą małe życie, należy starać się w miarę możliwości iść drogą Cerkwi w kontekście postu, ale też postępować ze zdrowym rozsądkiem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiara, życie duchowe



Chciałbym się dowiedzieć czy występuje w Prawosławiu imię Ernest, ewentualnie jaki byłby odpowiednik w cerkwi? Paweł

Imię Ernest, nie występuje wśród świętych prawosławnych. Natomiast podobnie brzmiącym jest imię Erast. Jest kilku świętych o imieniu Erast.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma



Strona 2 z 2712345...1020...Ostatnia »