Czy imię Artur występuje w cerkwi prawosławnej? Chciałabym, aby to imię nosił mój syn. Marta

Imię Artur nie występuje wśród świętych, którzy uznawani są w Kościele prawosławnym. Niemniej jednak dość często spotykamy w prawosławiu osoby noszące te imię. Na chrzcie zwykle dawane jest imię Arkadiusz (cs. Arkadij), natomiast powszechnie chłopak jest nazywany Arturem.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma