Mam pytanie dotyczące Wielkiego Poświecenia Wody. Dlaczego poświęcenie to sprawowane jest w Cerkwi w wigilię i sam dzień święta Chrztu Pańskiego? Teksty liturgiczne (Minieja mc styczeń) wskazują tylko na jedno poświecenie wody w wigilię święta pod koniec Liturgii lub po wieczerni, w zależności od dnia tygodnia, w którym ona przypada. Anonim

Początkowo dokonywano Wielkiego Poświęcenia Wody tylko w przeddzień święta Objawienia Pańskiego, bardzo późnym wieczorem. Było ono nierozerwalnie związane z chrztem katechumenów. Jednak nie wszyscy wierni czuli się na siłach, aby uczestniczyć w tym nocnym wielogodzinnym nabożeństwie i po jego zakończeniu nabrać wodę do swoich domów. Dlatego, ze względów czysto praktycznych, w V w. w Antiochii wprowadzono praktykę drugiej Hagiasmy. Oba ryty są jednak identyczne.
Fakt, że w minieji odnajdujemy zapis dotyczący poświęcenia tylko w wigilię święta to pozostałość po starożynej praktyce poświęcenia wody w przeddzień Chrztu Pańskiego.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika