W tradycji polskiej, ale również większości krajów prawosławnych obrączka ślubna noszona jest przez małżonków na palcu prawej dłoni. Zauważyłem jednak, że duchowni naszej Cerkwi noszą obrączki na lewej dłoni. Mam wobec tego dwa pytania: 1. Czy noszenie przez duchownych obrączek na lewej dłoni jest w jakiś sposób określone przez kanony cerkiewne? 2. Czy są jakieś przeciwwskazania aby osoby świeckie w małżeństwie nosiły obrączki na palcu serdecznym lewej dłoni, np. jeśli jest to kwestią wygody, lub ze względu na komfort przy wykonywanej pracy? Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Olek

1. Czy noszenie przez duchownych obrączek na lewej dłoni jest w jakiś sposób określone przez kanony cerkiewne?

W kanonach kościelnych nie odnajdziemy oddzielnych wytycznych dot. tego zagadnienia. Najczęściej jednak spotkać się można z następującymi praktykami w powyższej kwestii:

a) noszenie obrączki na lewej dłoni – ponieważ prawą kapłan jest już „zaręczony” z Cerkwią i to ona jest dla niego stojącą na pierwszym miejscu „żoną”. Natomiast żona, z którą wspólnie budują „małą/domową Cerkiew” (tj. rodzinę) jest dla niego „pierwszą po Pierwszej”.

b) niezakładanie obrączki na żadną dłoń – pozwolę sobie przytoczyć wypowiedzi dwóch prawosławnych teologów zaczerpniętych w tym aspekcie, które pochodzą z publikacji bpa Jerzego pt. „Nie zaniedbuj w sobie daru łaski… Rozważania o kapłaństwie” (s. 152-153): „Przed sakramentem chirotonii przyszły kapłan zdejmuje zaręczynową obrączkę i kładzie ją na ołtarzu (ros. prestole) na znak, że jego życie od tej chwili należy już tylko do Boga” (R. Michańkow). O. G. Koleda z kolei zaznacza: „Ma głębokie symboliczne znaczenie fakt, że żona kapłana nie zaprzestaje noszenia obrączki, natomiast z ręki jej męża zostaje ona zdjęta podczas święceń kapłańskich. Wynika to z tego, że on zaręczył się tym samym z Kościołem i do Niego przede wszystkim należy i już nie do niej. Dotyczy to również radości łoża małżeńskiego, które z tego powodu stają się rzadsze”.

2. Czy są jakieś przeciwwskazania, aby osoby świeckie w małżeństwie nosiły obrączki na palcu serdecznym lewej dłoni, np. jeśli jest to kwestią wygody, lub ze względu na komfort przy wykonywanej pracy?

Nie istnieją tego typu przeciwwskazania. Jak najbardziej można ze względów praktycznych nosić obrączkę na lewej dłoni.
Noszenie obrączki, czy to na prawej, czy lewej dłoni uzależnione jest od tradycji lokalnej. Tak na przykład: Amerykanie, Brazylijczycy, Irlandczycy czy Grecy noszą obrączkę na lewej ręce. W Polsce przyjęło się ją nosić na prawej dłoni.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina