Witam, chciałabym zapytać jakie modlitwy można czytać za szczęśliwe rozwiązanie? Anna

W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie proszę raz jeszcze pozwolić po części odwołać się do odpowiedzi udzielonej nieco wcześniej na podobne pytanie. Niekoniecznie musi być ona zapożyczona z modlitewnika, który oczywiście bardzo często okazuje się pomocny, ale może to być jak najbardziej tzw. modlitwa swoimi słowami. Bóg wysłuchuje modlitw każdego ze świętych i z całą pewnością tych kierowanych bezpośrednio ku Niemu. Myślę, że najważniejszym jest to, aby była ona przede wszystkim szczera i płynąca z głębi serca. Psalmista Dawid uczy nas: „Sercem skruszonym i pokornym Bóg nie wzgardzi” (Ps 50,19).
Nierzadko wierni zwracają się z tego typu prośbami m.in. do świętych biblijnych niewiast jak np.: sprawiedliwej Anny, Elżbiety (matki św. Jana Chrzciciela), a już z całą pewnością do Bogurodzicy, jako tych które doświadczyły trudu ale i radości wynikającej z urodzenia swego dziecka. W związku z powyższym z całą pewnością rozumieją doskonale wszystko to, co przeżywa w momencie porodu każda kobiet. Swoją modlitwą u Tronu Najwyższego wypraszają Bożej pomocy w tej ważnej chwili życia.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, życie duchowe