Czy osoby prawosławne mogą korzystać z kuracji leczniczych nad Morzem Martwym w Izraelu? Niektórzy twierdzą że to grzech wchodzić do tego morza. Jeśli tak to czy można w hotelu w basenie kąpać się w wodzie z tego morza, czy można używać leczniczego błota z tego morza? Halina

Nie jest mi znana żadna podstawa, czy to teologiczna czy też wynikająca z tradycji mówiąca o tym że nie wolno czy to kąpać się w Morzu Martwym czy też korzystać z innych jego dobrodziejstw jak np. różnego rodzaju kuracje. Również w Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o tym podobnych zakazach. Morze to pojawia się jako Morze Słone (Rdz 14,3) oraz Morze Araby (Joz 3,16). Nawiązuje do niego również prorok Ezechiel (Ez 47,8-12). Rzeczywiście według tradycji na dnie Morza Martwego znajdują się pozostałości Sodomy i Gomory, a olbrzymie zasolenie i brak życia są skutkiem deszczu ognia i siarki jak spadł na grzeszne miasta. Niemniej jednak jak już wspomniałem nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących wypoczynku i korzystania z dobrodziejstw natury występujących wokół morza.

Kategorie: Inne, ks. Igor Habura, Pismo Święte (egzegeza), wiara