Witam. Podczas proskomidii wyjmowane są cząstki za żywych i umarłych. Czy również za dzieci poczęte ale jeszcze nie narodzone cerkiew może modlić się wyjmując za nie cząstki zazdrowie ? Czy prawo to przysługuje wyłącznie dzieciom po chrzcie świętym? Sławomir

Witam!
Tradycji liturgicznej nie jest znany zwyczaj wyjmowania cząsteczek za dzieci jeszcze nienarodzone. Nie oznacza to jednak, że jego los jest Kościołowi obojętny. Można pokusić się o stwierdzenie, że dziecko w łonie matki traktowane jest wraz z nią jako jedno. Modląc się więc za zdrowie matki, modlimy się tym samym za życie, które ta nosi w swoim wnętrzu.

Warto w tym miejscu dodać, że św. starzec Paisjusz Hagioryta radził przyszłym mamom, aby jak najczęściej przystępowały podczas okresu ciąży do Św. Eucharystii, ponieważ za jej pośrednictwem również dziecko staje się uczestnikiem Tajemnic Chrystusowych.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, wiara, życie duchowe