Sława Iisusu Chrystu! Od jakiego wieku dzieci powinny czytać modlitwy dziękczynne po sw. Pryczaszczeniju? Na ten moment wraz z 9-letnim synem i 6-letnią córką czytamy modlitwy w domu, przed ikoną, po powrocie ze służby. Ja czytam część modlitw po cerkiewnosłowiańsku, syn czyta pozostałe po polsku, córka też ostatnimi czasy zaczęła bratu wtórować i rwie się do czytania, czego oczywiście nie zabraniam. Czy taka praktyka jest dopuszczalna? Czy te modlitwy powinny mieć charakter indywidualny czy mogą być czytane razem? Od jakiego wieku dziecko powinno czytać je samo? Jak postępować z niemowlętami? Dorota

Sława na wieki!

Praktykowanie wspólnej, rodzinnej modlitwy jest jak najbardziej prawidłowe, a nawet wskazane. Dom rodzinny jest małą cerkwią i istotnie pięknym jest zwyczaj codzienego „sprawowania nabożeństwa” tj. modlitwy wszystkich członków rodziny przed „domowym ikonostasem”. Tego powinniśmy uczyć na swoim przykładzie młode pokolenie.

Modlitwy dziękczynne po przyjęciu Św. Eucharystii oczywiście mogą być czytane zarówno indywidualnie jak i razem z innymi. W kwestii wieku, o który Pani pyta, myślę, że nie istnieje jedna odpowiedź. Rodzice obserwujący rozwój swojego dzieca sami ocenią, kiedy jest już ono w stanie czytać i mnej więcej rozumieć tekst danej modlitwy/modlitw. Jeżeli chodzi o niemowlęta to sądzę, że najlepszą będzie ta sama praktyka, którą stosuje się wobec nich jeżeli chodzi o zagadnienie postu eucharystycznego. Mianowicie, z uwagi na to, że niemowlę musi być karmione w odpowiednich porach dnia, wówczas obowiązek owego postu spada na rodzica/rodziców, którzy również po Eucharystii powinni podziękować Bogu za to, że uczynił godnym przyjęcia Jego Najświętszych Ciała i Krwi.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, życie duchowe