CIS! Witam, jakie są kanoniczne konsekwencje popełnienia, grzechu dzieciobojstwa (aborcja), dla matki dziecka, ojca, lekarza. Jaka i jak długa jest pokuta? Artur

Sława na wieki
Grzech spędzenia płodu jest w tradycji kanonicznej traktowany bardzo rygorystycznie. Sprawę tę porusza w kanonach św. Bazyli i św. Jan Postnik. Sankcje nie są jednak identyczne. Kobieta, która dopuściła się usunięcia płodu według kanonów powinna być odsunięta od Eucharystii na 25 lat lub na 15 lat. Tylko w przypadku zagrożenia jej życia może być włączona z powrotem do Kościoła, tzn. może przyjąć Eucharystię jeśli żałuje swego czynu. Sprawa przerywania ciąży poruszana jest w dokumencie, który wydała Cerkiew rosyjska w 2000 r. „Socjalna Koncepcja Cerkwi”. W dokumencie tym zwraca się uwagę na grzech aborcji za który odpowiedzialność bierze kobieta usuwająca ciążę, również ojciec jeśli na to się godzi jak też lekarz. W praktyce pasterskiej zwraca się uwagę aby duchowni z wyczuciem podchodzili do tego grzechu i problemu. Przede wszystkim należy uświadomić osobie, która popełniła taki grzech jego wagę i brutalność. W konsekwencji doprowadzić taką osobę do rzeczywistego pokajania.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, moralność i etyka, wiara, życie duchowe