Sława Isusu Chrystu. Czy jest to prawidłowe i skąd się wzięło? 2. Dlaczego nocne nabożeństwo świąteczne w różnych parafiach jest o innych godzinach (np. w Supraślu o 22, w Białymstoku o 2, a w Warszawie o 24)? Przecież w ustawach prawidłową godziną jest 2. Dlaczego parafie się tego nie trzymają? Katarzyna

Sława na wieki!

Na początku małe wyjaśnienie, w Typikonie w rozdziale dot. porządku nabożeństwa święta Narodzenia Chrystusa (patrz: 25 grudnia), a dokładniej Wielkiego Powieczerza mówi się rzecz następującą: „Powinniśmy wiedzieć, że w jakikolwiek dzień tygodnia nie wypadłoby święto Narodzenia Chrystusa, śpiewane jest Wielkie Powieczerze w następujący sposób: o godzinie 10 w nocy, uderza się we wszystkie dzwony (…) i sprawujemy Wielkie Powieczerze”. Sądzę, że różnorodność, o której tutaj wspomniano wynika ze względów czysto praktycznych: z całą pewnością jest otwarciem się na potrzeby wiernych ale myślę, że także pewnej wieloletniej tradycji, której trzyma się dana społeczność parafialna.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika