SIX! Czy prysłużnik może dotykać stołu na którym sprawowana jest Proskomidia? Mariusz

Nie istnieje oficjalny zakaz dotykania do ofiarnika (cs. żertwiennik). Chociaż niejednokrotnie spotkać się można z opinią, że z uwagi na jego świętość i przechowywane w nim Kielich, Patenę (cs. diskos) itp. nie powinno się do  niego dotykać.
Jakkolwiek by nie było powstaje w tym miejscu pytanie: w jakim celu go dotykać? Z czystej ciekawości? Czy może z zamiarem pomocy kapłanowi w przygotowaniu do nabożeństwa? Zawsze należy sobie w pierwszej kolejności zadać pytanie: co mam na celu wykonując daną czynność?
Pamiętać jednak należy, że w momencie, kiedy na ofiarniku znajdują się Święte Dary, nikt oprócz duchownego nie powinien zbliżać się do ofiarnika.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika