Czym jest Typikon? Czy isnieje jeden ogólny dla wszystkich prawosławnych, czy są różne (dla danego monasteru, cerkwi lokalnej, itp.)? Jak powinien wyglądać post według Typikonu? Emilia

Typikon jest księgą liturgiczną, która – mówiąc bardzo ogólnie – reguluje przede wszystkim porządek nabożeństw całego roku liturgicznego, czy też to jak np. prawidłowo powinno wyglądać okadzanie świątyni, kiedy powinno się otwierać i zamykać Królewskie Wrota, ale i zawierająca pouczenia dotyczące właściwego zachowania w świątyni itp. Właściwie porządek nabożeństw w cerkwiach lokalnych nie różni się od siebie kardynalnie. Istniejące różnice były często wynikiem różnych redakcji Typikonu. Znane są np. Typikon redacji konstantynopolitańskiej, czy jerozolimskiej. To jaką redakcję przyjęła dana cerkiew uzależnione było od różnych czynników tradycji lokalnej.
Jeżeli chodzi o zagadnienie postu, to jest to pytanie bardzo szerokie, ponieważ w Typikonie odnajdziemy informacje dotyczące „srogości” każdego z postu oddzielnie.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika