Jak rozróżnić zwykłą rozmowę o obgadywania? Olga

Jeżeli porównamy język np. do noża, to różnica pomiędzy zwykłą rozmową a obgadywaniem będzie jak różnica pomiędzy użyciem noża, aby przygotować kanapkę a wbiciem go komuś w plecy.
Na zakończenie chciałbym podać kilka cytatów z Pisma Świętego traktujących właśnie o grzechach ust (plotek, obmowy, oszczerstw itp.).

„Człowiek nierozumny gardzi swoim bliźnim, lecz mąż roztropny milczy. Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnice; lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy”
Księga Przypowieści Salomona 11,12-13

„człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół”
Księga Przypowieści Salomona 16,28

„Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy. Słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności”
Księga Przypowieści Salomona 18,7-8

Kategorie: ks. Igor Habura, moralność i etyka, rodzina, życie duchowe