Jakie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu? Olga

„Bluźnierstwem przeciw Duchowi jest niewiara, i nie ma innej drogi aby otrzymać wybaczanie jak tylko stać się wiernym. I grzech bezbożności i niewiary nie będzie odpuszczony ani tu, ani w przyszłym wieku”
Św. Atanazy Wielki

„Grzech przeciw Świętemu Duchowi to grzech każdego heretyka, gdyż heretycy bluźnią przeciw Niemu. Nie będzie im wybaczone ani teraz ani w przyszłym wieku, gdyż sprzeciwili się samemu Bogu, temu który zbawia. I kto im teraz pomoże?”
Św. Efrem Syryjczyk

„Ci którzy widzą w kimś owoc Świętego Ducha i nie przypisują go Bogu a przeciwnikowi (szatanowi), Ci właśnie bluźnią przeciw Samemu Świętemu Duchowi”
Św. Bazyli Wielki

Streszczając naukę św. Ojców grzech przeciw Świętemu Duchowi to uporczywe i świadome odrzucanie wiary i zbawczej Łaski Bożej podczas jej oczywistego i jasno widocznego działania na człowieka.

Kategorie: pozostałe