Czy prawda jest ze Jezus istniał zanim pojawil się na ziemi? Olga

Tak istniał. Syn Boży (Logos), Druga Osoba Trójcy Świętej, został zgodnie z Prawosławnym Wyznaniem Wiary: „rodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego wszystko się stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem”.

Również sam Jezus mówi o sobie w swej modlitwie „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata” (J 17,24). Apostoł Piotr w swoim liście również o tym pisze: „On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was” (1P 1,20).

Kategorie: ks. Igor Habura, Pismo Święte (egzegeza)