O jakim cudzie mówi Święto obchodzone 19 września (wspomnienie cudu Archanioła Michała w Chonach)?

We Frygii, miejscowości o nazwie Cherotopa zbudowana została świątynia poświęcona Archaniołowi Michałowi, a obok niej znajdowało się słynące z licznych cudownych wydarzeń źródło. Wzniesiona ona była jako znak wdzięczności ojca za uzdrowienie niemej córki, które ten przypisywał Archaniołowi. Mężczyźnie zjawił się św. Michał, który miał powiedzieć, że córka otrzyma dar mowy po tym jak spożyje wodę ze źródełka, które mu wskaże. Tak też się stało.

Historia święta opowiada o jeszcze jednym wydarzeniu. W cerkwi, o której już wspomniano powyżej, przez ponad 60 lat posługiwał pewien bogobojny człowiek o imieniu Archip. W swej nienawiści do świętego męża poganie postanowili nie tylko go zabić ale i zniszczyć świątynię. Z tego też względu połączyli oni dwie górskie rzeki w jedną, tak aby kierunek jej nurtu prowadził dokładnie na cerkiew. Archip modlił się do św. Archanioła, aby ten uchronił przed nadchodzącą tragedią. Arcystrateg Michał w odpowiedzi na żarliwą prośbę zjawił się obok jednej z okolicznych gór, uderzył laską w skałę, nakazując niebezpiecznej wodzie skierować się do uczynionego otworu. Miejsce, w którym Archanioł dokonał cudu nazwane zostało Chony, co dosłownie przekłada się jako „otwór”, „szczelina.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: Inne, ks. Adam Magruk