Jak wygląda sprawa chrztu kiedy rodzice adoptują dziecko, w przypadku kiedy nie wiadomo czy było chrzczone oraz w przypadku kiedy było ale w innej wierze np. rzymskokatolickiej? Olga

Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania: w tego typu przypadku istnieje możliwość udzielenia sakramentu chrztu. Euchologion (cs. Trebnik) Piotra Mogyły rekomenduje dla kapłana w tej sytuacji wypowiedzenie następujących słów: „Chrzczony jest sługa Boży (imię), jeżeli nie został ochrzczony, w imię Ojca Amen, i Syna Amen, i  Świętego Ducha Amen”.

Chrzest w Kościele Rzymskokatolickim jest przez nas uznawany. W sytuacji, kiedy rzymscy katolicy przechodzą na prawosławie powinni przystąpić do sakramentu miropomazanija jeżeli nie był jeszcze nad nimi sprawowany, a w przypadku, kiedy już go przyjęli, przyjmowani są do naszej cerkwi przez sakramenty: pokajanija i Św. Eucharystii.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ekumenizm, Inne, ks. Adam Magruk, rodzina