Szkoda, że sobór biskupów jakoś nie odniósł się do imion nadawanych przy chrzcie, np. jak maja to kraje bałkańskie, aby można było chrzcić pod różnymi imionami. :) Jarosław

Witam, rzeczywiście w cerkwiach na Bałkanach nadawane są imiona dzieciom na chrzcie, które nie mają swoich patronów wśród świętych w kalendarzu o takich imionach.
W naszej Cerkwi (i nie tylko), stosuje się zasadę, którą zalecał św. Jan Chryzostom, aby nadawać chrzczonym dzieciom imiona, które nosili święci.
Z pozdrowieniami

Kategorie: pozostałe