Jak wygląda kwestia zawarcia ślubu w cerkwi osoby wyznania prawosławnego z osobą ochrzczoną i wychowaną w wierze rzymskokatolickiej, która obecnie określa się mianem ateisty? Justyna

Jeśli osoba, która określa się mianem ateisty, ale była ochrzczona w Kościele rzymskokatolickim zgadza się zawrzeć związek małżeński w Prawosławiu, to wymogi raczej będą odnosić się do tej osoby, jak do kogoś, kto jest rzymskim katolikiem wierzącym. Oczywiście stanowi problem jego postawa względem wiary. W takich przypadkach mówimy o stosowaniu ekonomii cerkiewnej ze względu na stronę prawosławną, dla której sakrament i błogosławieństwo Boże jest ważnym czynnikiem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiara