Kiedy w cerkwi św. Magdaleny w Warszawie będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych? Anna

W tym roku: piątek – 19 kwietnia, 16.00, takie informacje można znaleźć na stronie parafii: http://katedra.org.pl/ i w cerkwi na tablicy ogłoszeń.

Kategorie: pozostałe, Redakcja