Jaki jest stosunek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do nowopowstałej inicjatywy – Eparchii Łódzkiej i całej Polski (www.prawoslawie.eu)? Paweł

Biskupi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na ten temat nie wypowiedzieli się i nie wiem czy będą zabierać głos lub też komentować całą tę sytuację? Jest to wyraźnie inicjatywa daleka od kanonicznej. Oglądając informacje zawarte na podanej stronie internetowej nie mogę zrozumieć dlaczego „kijowski Kościół” nawiązuje do liturgii łacińskiej. Powoływanie się na autorytet św. Patriarchy Tichona i św. Jana (Maksymowicza) wyraźnie prowadzi do struktur kościelnych które powstały we Francji w latach 30-tych ubiegłego wieku. Struktury te były nazywane ECOF (Eglise Catholique Orthodoxe de France- Kościół Katolicki- Prawosławny Francji). Różne były dzieje tego środowiska. Przez pewien okres było one związane z Patriarchatem moskiewskim, potem chyba z Cerkwią rosyjską za granicą i do początku lat 90-tych ubiegłego wieku z Patriarchatem rumuńskim. Cerkiew rumuńska widząc szereg kanonicznych naruszeń zaproponowała duchownym wstąpienie do diecezji rumuńskiej we Francji, w przeciwnym przypadku zostaną oni odłączeni. Rzeczywiście znacząca część duchownych i wiernych włączyła się w struktury rumuńskiej Cerki. Pozostała grupa zaczęła funkcjonować samodzielnie . Ok. roku 1993 ECOF istnieje jako struktura kościelna określając się prawosławną, lecz przez żadną z Cerkwi autokefalicznych nie uznawaną. Czy ta grupa, która pojawiła się w Łodzi ma z tym jakiś związek, trudno powiedzieć?. Teraz okazuje się, że to „mącenie wody” dotarło do nas. Nasi wierni, zarówno ci, którzy mieszkają w Łodzi jak i ci którzy przyjechali raczej nie będą wiązać się z podobnymi grupami.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe