Czy w Cerkwi można zamówić modlitwę za zdrowie osoby wyznania rzymskokatolickiego? Urszula

Tak można.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika