W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, który Ukraiński Kościół Prawosławny należy uznać za kanoniczny? Czy w dalszym ciągu Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, czy też nowo powołany Kościół Prawosławny Ukrainy? Czy w związku ze schizmą w Cerkwi ukraińskiej istnieją jakieś przeciwwskazania odnośnie uczestniczenia w sakramencie Eucharystii w cerkwiach na terenie Ukrainy? I jeśli tak, czy jest jakaś lista parafii, która porządkuje status? Oraz dość pilne pytanie w związku z tym – wybieram się w najbliższych dniach do Poczajowa i chciałabym się upewnić, że nie ma przeszkód, żeby uczestniczyć tam w życiu eucharystycznym. Ania

Obecna sytuacja prawosławnej Cerkwi na Ukrainie jest bardzo trudna i smutna jednocześnie. W dodatku winę za całą sytuację ponosimy my, sami prawosławni. Kanoniczność Metropolii Kijowskiej należącej do Patriarchatu moskiewskiego raczej nie budzi u nikogo wątpliwości (włącznie z Patriarchatem Konstantynopola). Natomiast nowo powstała Metropolia, która do niedawna znajdowała się w schizmie, obecnie zaś włączona do Patriarchatu Konstantynopola, myślę, że stanowi obiekt dyskusyjny w świecie prawosławnym. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 15 listopada 2018 r. Podjął decyzję zabraniającą „duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno-modlitewne kontakty z <duchownymi> tzw. <Patriarchatu kijowskiego> i tzw.<Autokefalicznej Cerkwi>…”. Kształtowanie się tej nowo powołanej Metropolii jeszcze nie zakończyło się. Wkrótce prawdopodobnie zostanie ogłoszona autokefalia tej części Cerkwi ukraińskiej. Nie wiemy jak odniosą się do nowej sytuacji poszczególne autokefaliczne Cerkwie prawosławne. Chcąc odpowiedzieć na Pani pytanie, w związku z pielgrzymką na Ukrainę sugerowałbym zastosować się do orzeczeń, które zostało wydane przez naszych biskupów. Wydaje mi się, że wskazania, które zostały zawarte w tym orzeczeniu odnoszą się zarówno do duchownych jak i świeckich. Poczajew natomiast należy do Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe