Czy Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach jest zamknięty? Jak cerkiew odnosi się do monasteru? Czy pielgrzymi będący w tamtych terenach mogą się tam udać? M

Monaster w Ujkowicach nie jest chyba fizycznie zamknięty? Z powodu naruszenia pewnych norm kanonicznych bracia tego monasteru zostali pozbawieni łączności kanonicznej z Cerkwią prawosławną. W prawosławnym pojmowaniu istoty Cerkwi, nie można celebrować nabożeństw, szczególnie św. Liturgii nie będąc w łączności kanonicznej z prawowiernym biskupem. W tym przypadku właśnie taka okoliczność zaistniała. Dlatego też, monaster w Ujkowicach należy traktować jako będący w schizmie (raskole) i mieć nadzieję, że ta sytuacja ulegnie naprawie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe