Czy wedle przepisów cerkiewnych osoba wyznania prawosławnego może wykonywać pracę organisty w Kościele rzymskokatolickim? Czy jest to przesłanka do odłączenia od Cerkwi? Adam

Nie wiem czy istnieją przepisy cerkiewne, które jednoznacznie odnosiłyby się do sytuacji, która jest opisana w pytaniu. Wydaje mi się, że odpowiedzi należałoby szukać w interpretacji kanonicznej. Natomiast nie jest to z pewnością przesłanka do odłączania od Cerkwi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe