Czy osoba wyznania katolickiego (np. żona) może uczestniczyć w liturgii prawosławnej? Oczywiście bez przyjmowania sakramentu Eucharystii. Piotr

Oczywiście może uczestniczyć bez żadnych przeszkód w św. Liturgii jak i w innych nabożeństwach. Słusznie pan zauważył, że nie może przystępować do sakramentu Eucharystii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaW jaki sposób należy przygotować małe (5-letnie) dziecko do przyjęcia komunii? Czy powinno być na czczo, czy w jego imieniu rodzice powinni być na czczo? Anna

Jeżeli dziecko jest już w stanie wytrzymać kilka godzin bez jedzenia to oczywiście wskazanym byłoby, aby przystępowało do Eucharystii na czczo. W tym aspekcie rodzice najlepiej znają swoje dziecko i są w stanie  określić, kiedy następuje ten moment. Jeżeli natomiast jest ono jeszcze na to za małe, wówczas post eucharystyczny najczęściej biorą na siebie rodzice/rodzic.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, życie duchoweJestem wyznania prawosławnego, zamieszkałem i ożeniłem się na śląsku. Moja żona jest katoliczką, dzieci zostały ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim, ja zostałem przy swojej wierzę, chciałem zapytać, czy moi synowie, 2 i 9 lat mogą iść do Pryczasti w Cerkwi? Piotr

Jeżeli dzieci były ochrzczone i są wychowywane w wierze rzymskokatolickiej to niestety nie mogą przystępować do Eucharystii w naszej cerkwi. Mówiąc bardzo ogólnie, podyktowane to jest tym, że sakrament, o którym mowa, jest wyznacznikiem przynależności do „danego” Kościoła.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, wiaraMam pytanie odnośnie „bicia się w piersi” podczas modlitwy przed Eucharystią. Gdzieś czytałam, że taka praktyka jest nieprawidłowa i zapożyczona z katolicyzmu. Widziałam natomiast wielokrotnie jak jeden z proboszczów białostockiej parafii, tak właśnie robi – bije się w piersi na znak żalu za grzechy podczas modlitwy przed Eucharystią. Nie muszę wspominać, że wiele osób świeckich tez tak robi, wiadomo – nie wszyscy wszystko dokładnie wiedzą, ale skoro robi tak baciuszka, to wierni też. Bardzo proszę o wyjaśnienie stosowania tej praktyki w prawosławiu. Justyna

Myślę, że w tym przypadku śmiało można mówić o wpływie rzymskokatolickiego gestu liturgicznego, będącego nawiązaniem do ewangelicznego celnika, który „stojąc na modlitwie bił się w pierś, mówiąc: Boże bądź miłościw mnie grzesznikowi”. Oczywiście w geście, o którym Pani wspomina nie ma nic złego ani gorszącego, ale chyba też warto trzymać się własnych tradycji liturgicznych.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaW nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie o wykonywaniu znaku krzyża przez chrześcijan do czasu podziału, czy nie jest tak, że wszystkie wymienione formy czynienia znaku krzyża są prawidłowe? A tylko my ludzie walczymy między sobą o to, która wersja jest prawidłowa? Skoro św. Jan Teolog uczynił znak krzyża całą ręką jak to robią katolicy, w V wieku pojawia się praktyka „pieczętowania się” znakiem krzyża dwoma palcami jak to czynią obecnie staroobrzędowcy. Najpóźniej (o dziwo) pojawia się czynienie znaku krzyża trzema palcami. Mam wrażenie, że sposób żegnania się został niejako „przypisany” do każdego wyznania tylko po to, żeby istniała między nimi różnica. Agata

Sądzę, że nie należy tutaj mówić o jakiejkolwiek walce, czy sporze w tej kwestii. Sposób w jaki czynią go prawosławni, czy katolicy posiada swoje podłoże historyczno-symboliczne. Oba kościoły przypisały mu własną interpretację właściwą dla jej tradycji, której się trzymają.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaCzy małżeństwo może być chrzestnym jednego dziecka? Anonim

W naszej Cerkwi może tak być, że rodzicami chrzestnymi dziecka są osoby będące w związku małżeńskim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy małe dzieci mogą podchodzić do priczastji podczas Liturgi UPD (Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów)? Anonim

Tak, mogą przystępować.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaA Ja zadam ponownie pytanie, które nie tylko mnie nurtuje a zapewne wiele kobiet. Jak wygląda nasze uczestnictwo w życiu cerkiewnym w dniach kiedy jesteśmy ‚nieczyste cieleśnie” mając okres. Aga

Szanowna Pani i Panie, które będą czytać tę odpowiedź. Trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie jak wygląda wasze życie w tym „nieczystym okresie”. Myślę, że wy wiecie najlepiej jak to wygląda, dlatego, że same tego doświadczacie i w różny sposób rozwiązujecie ten „problem”. Nasza Cerkiew zaczerpnęła w naturalny sposób wiele zwyczajów z Judaizmu, chodziłoby przede wszystkim o nabożeństwa i strukturę liturgiczną, ale wiele też zwyczajów odrzuciła. Wśród przepisów (czy zwyczajów), które znalazły swoje miejsce w Cerkwi jest też problematyczna kwestia „nieczystości kobiety”, która ma się niestety dobrze i wiele osób przywiązuje do tego duże znaczenie. Zagadnienie to należałoby rozpatrzeć w nieco dłuższy i bardziej kompletny sposób i spróbować odpowiedzieć na pytanie: dlaczego osoba (kobieta) z powodu naturalnego i biologicznego cyklu jest wykluczona z życia Cerkwi? Cerkiew uczy nas o potrzebie czystości duchowej człowieka, czyli życiu w cnocie i nie popełnianiu grzechów. Tutaj natomiast mamy do czynienia z odsunięciem z powodu naturalnego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W przyszłości może uda nam się głębiej sięgnąć do tej problematyki. Dzisiaj natomiast odwołam się do słów św. Jana Chryzostoma, który radził, w przypadku, kiedy osoba (kobieta) przystępuje codziennie do św. Eucharystii, aby biologiczna prawidłowość nie zakłócała jej życia duchowego, tj. odsuwała od św. Czaszy. Myślę, że w tym duchu należałoby interpretować i szukać odpowiedzi na to pytanie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweInteresuję mnie to jak wykonywali znak krzyża chrześcijanie do czasu podziału? Piotr

Tradycja czynienia znaku krzyża czerpie swoje początki jeszcze z czasów apostolskich. W jednej z wersji żywota św. Jana Teologa zawarta jest wzmianka mówiąca o tym, że umiłowany uczeń Chrystusa tuż przed swoją śmiercią, leżąc już w grobie uczynił na sobie znak krzyża całą ręką.
Tertulian zaświadcza, że chrześcijanie żegnają się codziennie i podczas każdej wykonywanej przez czynności np. wychodząc z domu i wracając do niego, kładąc się spać i wstając z nocnego odpoczynku itp. Nie konkretyzuje on jednak, w jaki sposób tego dokonują.
Hipolit Rzymski z kolei, rekomenduje, aby starać się czynić krzyż na swoim czole z pokorą. W tym przypadku najprawdopodobniej chodzi w o użycie kciuka prawej ręki.
Św. Efem Syryjczyk zaznacza: „Życiodajnym Krzyżem „pieczętowane” są nasze domy, nasze drzwi, nasze usta, nasze piersi…, nieustannie upiększajcie nim swoje ciało”.
Około V wieku pojawia się praktyka „pieczętowania się” znakiem krzyża dwoma palcami, jako symbol walki z monofizytami.
Nie oznacza to, że taka sytuacja miała miejsce w całym Kościele chrześcijańskim, bowiem w niektórych tradycjach lokalnych znany był jeszcze później zwyczaj użycia jednego palca, o czym wzmiankują m.in. święci: papież Grzegorz Dialog, czy Andrzej z Krety.
Czynienie znaku krzyża trzema palcami pojawia się w XII w. – początkowo w Konstantynopolu, Aleksandrii, później również w Antiochii i Jerozolimie.

Kategorie: historia, ks. Adam Magruk, liturgikaSława Iisusu Chrystu! Mam pewne wątpliwości co do jednego ze świadków na ślubie. Bardzo bym chciała, żeby świadkiem na moim ślubie była moja przyjaciółka, a co za tym idzie i jej obecny partner. On jest po rozwodzie, sam jest katolikiem, ślub odbył się w cerkwi. Rozwód był z jego inicjatywy i był tylko urzędowy, nie było zdjęcia błogosławieństwa. Chciałabym zapytać, czy Cerkiew dopuszcza aby świadkiem był rozwodnik? Ja osobiście nie mam z tym problemu, ale chciałabym mieć pewność, że ze strony Cerkwi nie ma żadnych przeciwwskazań. Ewa

Wydaje mi się, że nie będzie problemem ze strony Cerkwi, aby osoba, która była wcześniej w związku małżeńskim, teraz zaś jest po rozwodzie cywilnym była świadkiem na ślubie. Jasnych ukazań nie ma na ten temat. Ważnym jest aby ta osoba była pełnoprawną i ochrzczoną. Sugerowałbym aby o tym wcześnie porozmawiać z proboszczem parafii gdzie będzie udzielany sakrament. Czasem duchowni mogą mieć własne zapatrywania, ale ogólnie nie powinno to być problemem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaStrona 1 z 612345...Ostatnia »