Dlaczego po śmierci biskupa bądź duchownego jego twarz zostaje zakryta wozduchom? Ania

Ks. Bułhakow tłumaczy, że twarz biskupa/kapłana zakrywana jest wozduchom, z uwagi na fakt, iż w Piśmie Świętym jego służba porównywana jest do służby anielskiej. Tak jak siły anielskie stając przed Królem Królów zakrywają swoje lica tak i kapłan idący przed oblicze Strasznego Sędzi nie może tego uczynić inaczej jak mając zakryte swoje oczy. Warto dodać, że w tradycja grecka nie zna tradycji zakrywania twarzy, kiedy ciało zmarłego znajduje się w świątyni. Twarz przykrywana jest (biskupa najczęściej welonem kłobuka, natomiast kapłana wozduchom) tuż przed samym złożeniem do grobu.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaDlaczego kapłani pogrzebu kapłana nie mają ciemnych szat tylko uniwersalne? Ania

Różne kolory szat kapłanów wchodzą do naszej tradycji dość późno. Niektórzy liturgiści sądzą, że nawet dopiero w XIII wieku. Do tej pory w użyciu liturgicznym znane były jedynie dwa: purpurowy, którego używano jedynie w Wielkim Poście (za wyjątkiem tzw. dni liturgicznych tj. soboty i niedzieli) oraz biały, który stosowany był w pozostałe dni roku liturgicznego. Pogrzeby świeckich oraz duchownych sprawowane były w szatach koloru białego, podkreślając tym samym wiarę i nadzieję Kościoła na zmartwychwstanie każdego zmarłego. Dlatego można się spotkać i dzisiaj z tradycją sprawowania przez kapłana nabożeństwa pogrzebowego w szatach jasnych.

Kategorie: historia, ks. Adam Magruk, liturgikaWitam. Dlaczego zawsze przed spowiedzią nie można jeść? Arek.

Uczestnictwo w sakramencie spowiedzi nie wymaga od przystępującego do niego bycia na czczo. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy spowiadający się pragnie jeszcze tego samego dnia przystąpić do Świętej Eucharystii.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, życie duchoweSIX! Dlaczego Prawosławni żegnają się trzema pałacami a Katolicy pięcioma? Ania.

Znak krzyża w Kościele katolickim wykonywany jest prawą ręką (w kolejności: czoło, piersi, lewe ramię, prawe ramię) z wyprostowanymi palcami, co ma symbolizować pięć ran Chrystusa na krzyżu (po dwie na rękach i nogach oraz w boku).

Prawosławni czynią również znak krzyża prawą ręką (w kolejności: czoło, piersi, prawe ramię, lewe ramię), z tą jednak różnicą, że trzy pierwsze palce są ze sobą połączone na znak trzech Osób Świętej Trójcy, dwa pozostałe zgięte na wnętrzu dłoni symbolizują dwie natury w Chrystusie Jezusie: Boską i ludzką.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, wiaraCzy jeżeli młodzi chcą wziąć ślub cywilny są różnych wyznań) powinni dać na zapowiedzi? Dziękuję za odpowiedź. Maria

Zapowiedzi przedślubne dotyczą jedynie tych par, które pragną zawrzeć związek małżeński w cerkwi. Sam ślub cywilny nie wymaga takowych zapowiedzi od nikogo.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaWitam. Moje pytanie będzie dotyczyło sprawowania Liturgii. Czy w ciągu jednego dnia można sprawować tylko jedną Liturgię na Prestole? Jeśli tak, to jak funkcjonują Cerkwie, w których w niedzielę są sprawowane np. dwie Liturgie?

W sytuacji kiedy w świątyni sprawowane są dwie liturgie, funkcjonuje praktyka dostawiania „dodatkowego” Prestoła, na którym – co bardzo istotne – umieszczany jest antymins, na którym tego dnia nie była jeszcze sprawowana Liturgia.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaStrona 3 z 3123