Noszę krzyżyk przez cały dzień, jednak na noc lub przy uprawianiu sportu ściągam go. Robię to w trosce o krzyżyk, aby nic mu się nie stało. Jednak czy robię dobrze ściągając go nawet na godzinę podczas uprawiania sportu? Arek

Dobrze jest nosić krzyżyk przez cały czas, zarówno w dzień jak i w nocy. Ktoś, kiedyś powiedział, że żołnierz na polu walki strzeże swej broni jak oka w głowie, nigdy się z nią nie rozstając. Krzyż jest taką naszą bronią duchową. Z nim zawsze czujemy się bezpieczniej. Jeżeli zaś z pewnych względów musimy już zdjąć krzyżyk, to przynajmniej nie zapominajmy o modlitewnym uczynieniu go na sobie.

Kategorie: ks. Adam Magruk, pozostałe, życie duchoweW jaki sposób należy przygotować małe (5-letnie) dziecko do przyjęcia komunii? Czy powinno być na czczo, czy w jego imieniu rodzice powinni być na czczo? Anna

Jeżeli dziecko jest już w stanie wytrzymać kilka godzin bez jedzenia to oczywiście wskazanym byłoby, aby przystępowało do Eucharystii na czczo. W tym aspekcie rodzice najlepiej znają swoje dziecko i są w stanie  określić, kiedy następuje ten moment. Jeżeli natomiast jest ono jeszcze na to za małe, wówczas post eucharystyczny najczęściej biorą na siebie rodzice/rodzic.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, życie duchoweJestem wyznania prawosławnego, zamieszkałem i ożeniłem się na śląsku. Moja żona jest katoliczką, dzieci zostały ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim, ja zostałem przy swojej wierzę, chciałem zapytać, czy moi synowie, 2 i 9 lat mogą iść do Pryczasti w Cerkwi? Piotr

Jeżeli dzieci były ochrzczone i są wychowywane w wierze rzymskokatolickiej to niestety nie mogą przystępować do Eucharystii w naszej cerkwi. Mówiąc bardzo ogólnie, podyktowane to jest tym, że sakrament, o którym mowa, jest wyznacznikiem przynależności do „danego” Kościoła.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, wiaraMam pytanie odnośnie „bicia się w piersi” podczas modlitwy przed Eucharystią. Gdzieś czytałam, że taka praktyka jest nieprawidłowa i zapożyczona z katolicyzmu. Widziałam natomiast wielokrotnie jak jeden z proboszczów białostockiej parafii, tak właśnie robi – bije się w piersi na znak żalu za grzechy podczas modlitwy przed Eucharystią. Nie muszę wspominać, że wiele osób świeckich tez tak robi, wiadomo – nie wszyscy wszystko dokładnie wiedzą, ale skoro robi tak baciuszka, to wierni też. Bardzo proszę o wyjaśnienie stosowania tej praktyki w prawosławiu. Justyna

Myślę, że w tym przypadku śmiało można mówić o wpływie rzymskokatolickiego gestu liturgicznego, będącego nawiązaniem do ewangelicznego celnika, który „stojąc na modlitwie bił się w pierś, mówiąc: Boże bądź miłościw mnie grzesznikowi”. Oczywiście w geście, o którym Pani wspomina nie ma nic złego ani gorszącego, ale chyba też warto trzymać się własnych tradycji liturgicznych.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaW nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie o wykonywaniu znaku krzyża przez chrześcijan do czasu podziału, czy nie jest tak, że wszystkie wymienione formy czynienia znaku krzyża są prawidłowe? A tylko my ludzie walczymy między sobą o to, która wersja jest prawidłowa? Skoro św. Jan Teolog uczynił znak krzyża całą ręką jak to robią katolicy, w V wieku pojawia się praktyka „pieczętowania się” znakiem krzyża dwoma palcami jak to czynią obecnie staroobrzędowcy. Najpóźniej (o dziwo) pojawia się czynienie znaku krzyża trzema palcami. Mam wrażenie, że sposób żegnania się został niejako „przypisany” do każdego wyznania tylko po to, żeby istniała między nimi różnica. Agata

Sądzę, że nie należy tutaj mówić o jakiejkolwiek walce, czy sporze w tej kwestii. Sposób w jaki czynią go prawosławni, czy katolicy posiada swoje podłoże historyczno-symboliczne. Oba kościoły przypisały mu własną interpretację właściwą dla jej tradycji, której się trzymają.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaCzy małe dzieci mogą podchodzić do priczastji podczas Liturgi UPD (Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów)? Anonim

Tak, mogą przystępować.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaInteresuję mnie to jak wykonywali znak krzyża chrześcijanie do czasu podziału? Piotr

Tradycja czynienia znaku krzyża czerpie swoje początki jeszcze z czasów apostolskich. W jednej z wersji żywota św. Jana Teologa zawarta jest wzmianka mówiąca o tym, że umiłowany uczeń Chrystusa tuż przed swoją śmiercią, leżąc już w grobie uczynił na sobie znak krzyża całą ręką.
Tertulian zaświadcza, że chrześcijanie żegnają się codziennie i podczas każdej wykonywanej przez czynności np. wychodząc z domu i wracając do niego, kładąc się spać i wstając z nocnego odpoczynku itp. Nie konkretyzuje on jednak, w jaki sposób tego dokonują.
Hipolit Rzymski z kolei, rekomenduje, aby starać się czynić krzyż na swoim czole z pokorą. W tym przypadku najprawdopodobniej chodzi w o użycie kciuka prawej ręki.
Św. Efem Syryjczyk zaznacza: „Życiodajnym Krzyżem „pieczętowane” są nasze domy, nasze drzwi, nasze usta, nasze piersi…, nieustannie upiększajcie nim swoje ciało”.
Około V wieku pojawia się praktyka „pieczętowania się” znakiem krzyża dwoma palcami, jako symbol walki z monofizytami.
Nie oznacza to, że taka sytuacja miała miejsce w całym Kościele chrześcijańskim, bowiem w niektórych tradycjach lokalnych znany był jeszcze później zwyczaj użycia jednego palca, o czym wzmiankują m.in. święci: papież Grzegorz Dialog, czy Andrzej z Krety.
Czynienie znaku krzyża trzema palcami pojawia się w XII w. – początkowo w Konstantynopolu, Aleksandrii, później również w Antiochii i Jerozolimie.

Kategorie: historia, ks. Adam Magruk, liturgikaMam 2 pytania do o. Adama odnośnie Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów (LUOD). Jak wiemy liturgia ta, jest sprawowana przede wszystkim w Wielkim Poście. Słyszałem też, że bardzo często w dni poza Wielkim Postem jest sprawowana na Athosie, kiedy poszczególne monastery mają dużo pielgrzymów do przyjęcia. 1. Czy teoretycznie zgodnie z ustawem, mogłaby być sprawowana LUOD w dni, które się nie sprawuje św. Liturgii Jana Chryzostoma czy Bazylego Wielkiego, takie jak np. środy i piątki w Maslenicy, Wielki Piątek? 2. Dlaczego podczas (LUOD) pada prośba w ektenii: „Aby Przyjaciel człowieka, Bóg nasz, przyjął je na swój święty, duchowy i nadniebiański ołtarz jako wonność duchową, i w zamian zesłał nam Bożą łaskę i dar Świętego Ducha, módlmy się”, skoro powyższe wezwanie dopełniło i spełniło się poprzedzającej niedzieli? Z góry dziękuję za odpowiedzi na udzielone pytania. Pozdrawiam Ojcze Adamie. Szymon

1. Zgodnie z 52 kanonem soboru in Trullo Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów: sprawowana była pierwotnie we wszystkie dni świętej Czterdziesiątnicy za wyjątkiem sobót, niedziel i święta Zwiastowania Bogurodzicy. Więcej, był taki okres, kiedy nabożeństwo to odprawiane było właśnie w te dni, o których wspomina Pan w pytaniu: tj. środę i piątek tygodnia „Maslenicy” [dowodem i pozostałością tej praktyki jest praktyka niesprawowania pełnej liturgii eucharystycznej w te dni oraz czytania starotestamentowe wyznaczone na szóstą godzinę (sc. Szestyj Czas) oraz wieczernię], jak też w Wielki Piątek (wspomina o tym m.in. św. Symeon Tessalonicki). Wszystko wskazuje na to, że z uwagi na to, że monastyczny typikon jerozolimski nie przewidywał w swych regułach nie tylko pełnej liturgii , ale i Uprzednio Oświęconych Darów.

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, wiaraMam pytanie dotyczące „Modlitw dla matki po 40 dniach”. Dlaczego modlitwy te czyta się w Cerkwi przeważnie po chrzcie (nawet jeśli miał on miejsce w cerkwi po 40 dniach od urodzenia dziecka)? W modlitwie 2 dla dziecka są słowa „…a przeto niech stanie się ono godnym świętego chrztu…” i dalsza modlitwa „… i spraw, aby w czasie właściwym zostało odrodzone wodą i duchem…”. Czy umiejscowienie modlitw w Trebniku nie wskazuje innej kolejności? 40 dzień, modlitwy, Sakrament Chrztu i Miropomazanija. Jurek

W przypadku, kiedy chrzest odbywa się w świątyni po 40 dniach, można najpierw przeczytać modlitwy na wprowadzenie matki i dziecka, a następnie sprawować chrzest.
Umiejscowienie modlitw w kolejności, o której mowa w pytaniu wskazuje na przypadek, kiedy chrzest odbywa się właśnie po 40 dniu od narodzin dziecka.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaW odpowiedzi ks. Adama z 21.01.br na pytanie co trzeba przygotować podczas wizyty duszpasterza z wodą jordańska wymieniony jest „… 2. Chleb, 3. Sól” Jaki jest cel przygotowania chleba (kromki czy bochenka?) i soli. Czy można oczekiwać jakiegoś uzasadnienia? Jare

Symboliczne umieszczenie na stole chleba i soli wraz z modlitwą kapłana w intencji zdrowia to prośba, aby Bóg błogosławił temu domowi, a jego mieszkańców obdarzył wszystkim tym, co potrzebne do funkcjonowania człowieka na każdy dzień, nie tylko w duchowym, ale i tym materialnym wymiarze.

Kategorie: ks. Adam Magruk, wiaraStrona 1 z 512345