SIC, jakie modlitwy należy czytać za osobę zmarłą? Aleksandra

Sława na wieki!

Nie ma silniejszej modlitwy zarówno za żywych, jak i zmarłych od modlitwy eucharystycznej, tj. Św. Liturgii. Dlatego warto prosić cerkiew o wspominanie imion naszych bliskich podczas nabożeństwa proskomidii. Nie oznacza to jednak, że na tym nasza rola się kończy. Nie zapominajmy jednak o naszych bliskich również w tej codziennej domowej modlitwie, czy to tej zawartej w modlitewniku, czy tej własnymi słowami. Najważniejsze by płynęła ona z serca.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, wiara, życie duchoweWitam, jak wlasciwie powinna wygladac spowiedzi jak się do niej przygotować? Czy można na spowiedzi opisac jak doszło do grzechu? Co w przyadku kiedy po odejściu od spowiedzi (która jest chwile przed Liturgia bądź w jej trakcie) cos nam się jeszcze przypomni bądź zgrzeszymy czekając na Pryczascie? pozdrawiam

Witam, w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania rekomenduję zapoznanie się z bardzo interesującym wykładem abpa Jerzego pt. „Prawosławne rozumienie pokajanija i sakramentu spowiedzi”, który zamieszczono pod adresem internetowym:

Jeżeli zaś chodzi o ostatnie pytanie

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, wiara, życie duchoweCo powinno się znaleźć na stole przyjmujących duchownego z modlitwą-kolędą? Dawid

Na stole powinniśmy przygotować:
1. Karteczkę z zapisanymi imionami za zdrowie domowników,
2. Chleb,
3. Sól
4. Wodę z Wielkiego Poświęcenia w dzień Chrztu Pańskiego lub wigilii tego święta
5. Zapaloną świecę

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, wiaraSława HOSPODU ISUSU CHRYSTU.Czy prosforę powinno spożywać się naczczo? Marta

Sława na wieki!

Rzeczywiście istnieje pobożna tradycja spożywania prosfory na czczo. Wielu wiernych z modlitwą spożywa ją wraz z wodą święconą jako pierwszy posiłek dnia.

Pozdrawiam,
ks. Adam

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaSława Iisusu Chrystu! Od jakiego wieku dzieci powinny czytać modlitwy dziękczynne po sw. Pryczaszczeniju? Na ten moment wraz z 9-letnim synem i 6-letnią córką czytamy modlitwy w domu, przed ikoną, po powrocie ze służby. Ja czytam część modlitw po cerkiewnosłowiańsku, syn czyta pozostałe po polsku, córka też ostatnimi czasy zaczęła bratu wtórować i rwie się do czytania, czego oczywiście nie zabraniam. Czy taka praktyka jest dopuszczalna? Czy te modlitwy powinny mieć charakter indywidualny czy mogą być czytane razem? Od jakiego wieku dziecko powinno czytać je samo? Jak postępować z niemowlętami? Dorota

Sława na wieki!

Praktykowanie wspólnej, rodzinnej modlitwy jest jak najbardziej prawidłowe, a nawet wskazane. Dom rodzinny jest małą cerkwią i istotnie pięknym jest zwyczaj codzienego „sprawowania nabożeństwa” tj. modlitwy wszystkich członków rodziny przed „domowym ikonostasem”. Tego powinniśmy uczyć na swoim przykładzie młode pokolenie.

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, życie duchoweSława Isusu Chrystu. Czy jest to prawidłowe i skąd się wzięło? 2. Dlaczego nocne nabożeństwo świąteczne w różnych parafiach jest o innych godzinach (np. w Supraślu o 22, w Białymstoku o 2, a w Warszawie o 24)? Przecież w ustawach prawidłową godziną jest 2. Dlaczego parafie się tego nie trzymają? Katarzyna

Sława na wieki!

Na początku małe wyjaśnienie, w Typikonie w rozdziale dot. porządku nabożeństwa święta Narodzenia Chrystusa (patrz: 25 grudnia), a dokładniej Wielkiego Powieczerza mówi się rzecz następującą: „Powinniśmy wiedzieć, że w jakikolwiek dzień tygodnia nie wypadłoby święto Narodzenia Chrystusa, śpiewane jest Wielkie Powieczerze w następujący sposób: o godzinie 10 w nocy,

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaSIX! Czy prysłużnik może dotykać stołu na którym sprawowana jest Proskomidia? Mariusz

Nie istnieje oficjalny zakaz dotykania do ofiarnika (cs. żertwiennik). Chociaż niejednokrotnie spotkać się można z opinią, że z uwagi na jego świętość i przechowywane w nim Kielich, Patenę (cs. diskos) itp. nie powinno się do  niego dotykać.
Jakkolwiek by nie było powstaje w tym miejscu pytanie: w jakim celu go dotykać? Z czystej ciekawości? Czy może z zamiarem pomocy kapłanowi w przygotowaniu do nabożeństwa? Zawsze należy sobie w pierwszej kolejności zadać pytanie: co mam na celu wykonując daną czynność?

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaCzym jest Typikon? Czy isnieje jeden ogólny dla wszystkich prawosławnych, czy są różne (dla danego monasteru, cerkwi lokalnej, itp.)? Jak powinien wyglądać post według Typikonu? Emilia

Typikon jest księgą liturgiczną, która – mówiąc bardzo ogólnie – reguluje przede wszystkim porządek nabożeństw całego roku liturgicznego, czy też to jak np. prawidłowo powinno wyglądać okadzanie świątyni, kiedy powinno się otwierać i zamykać Królewskie Wrota, ale i zawierająca pouczenia dotyczące właściwego zachowania w świątyni itp. Właściwie porządek nabożeństw w cerkwiach lokalnych nie różni się od siebie kardynalnie.

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgikaIntryguje mnie problem pogrzebu samobójców. 1. Dlaczego ciała niektórych zmarłych „na własne życzenie”, podczas egzekwii (cs. ros. otpiewanija) znajdują się wewnątrz świątyni, a innych w przedsionku lub zwyczajnie na zewnątrz. 2. Czy istnieje odrębny porządek pogrzebu na takie okoliczności? Sławomir

Życie jest największym darem Bożym. Ponadto, człowiek jako stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest świątynią Ducha Świętego. Cerkiew mocno ubolewa nad tym, kiedy ludzie świadomie odrzucają ten wielki dar Stwórcy. Samobójca sam odłącza siebie od komunii z Bogiem, odłącza się od Kościoła. Dlatego właśnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobą, która świadomie podnosi na siebie rękę, jej ciało nie jest wprowadzane do świątyni (ewentualnie do przedsionka) i sprawowany jest nad nią – zgodnie z decyzją biskupa – „ograniczony” obrzęd pogrzebu. Jego porządek został zawarty w okólniku, który w 1998 r. wydał Jego Eminencja Metropolita Sawa.

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, wiara, życie duchoweOd czego zależy kolor sutanny (podraśnika) u prawosławnych duchownych?

Zbiorcza odpowiedź na pytanie: Krzysztofa, Jacka i Jakuba.

Jeżeli chodzi o historię rozwoju kształtu sutanny, bardzo ogólnie należałoby stwierdzić, że jeszcze do ok IV w. obowiązywała „wolność wyboru”; jeżeli chodzi o ubiór duchowieństwa, który w zasadzie niczym nie odznaczał się od tego, które nosili ludzie świeccy. Miało to być jednak odzienie czyste, schludne i skromne. Dopiero od mniej więcej piątego/szóstego stulecia zaczyna się formułować to co dzisiaj nazywamy sutanną. Prof. P. Skaltsis tłumaczy, że kolor czarny jako powszechnie obowiązujący dla kapłanów i biskupów od ok. VII/VIII wieku, pojawia się w użyciu kleru pod wpływem tradycji monastycznej. Czarna sutanna ma symbolizować fakt, że mnich umierał dla tego świata, jak też życie w skromności i pokorze, do której został wezwany. Podobna do powyższej symbolika w pełni odnosi się również i do kapłanów żonatych.

Czytaj dalej

Kategorie: historia, ks. Adam Magruk, liturgika, pozostałeStrona 1 z 3123