Czy jest to tradycja chrześcijańska/prawosławna i do czego ta tradycja nawiązuje. I jeszcze do kiedy powinna stać choinka w naszych domach (kiedy należy ją rozebrać)? Agnieszka

Choinka w okresie Bożego Narodzenia pojawiła się w chrześcijaństwie dość późno. Dzisiaj raczej nie wyobrażamy sobie Świąt bez tego drzewka. Prawdopodobnie rodowód choinki jako drzewka Bożonarodzeniowego wywodzi się z Niemiec z okresu XVI w. ze środowiska związanego z Reformacją tj. protestantyzmem. W swojej genezie zielone (żywe) drzewko nawiązuje do drzewa życia. Dlatego też choinka jako drzewko świerkowe jest „wynalazkiem” chrześcijańskim. W jaki sposób i w jakim okresie choinka zaczęła się pojawiać w domach i świątyniach prawosławnych, tego jeszcze chyba nie badano? Myślę, że warto było by ten temat zgłębić. Nie ma wyraźnych wskazówek co do tego, kiedy należy rozebrać choinkę. Zwykle uważa się, że może ona stać do święta Spotkania Pańskiego tj. do 15 lutego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeKiedy w czasie liturgii nie mogę być spowiadany, np. w czasie wieruju, iże chieruimy, ojcze nasz, czytania ewangelii, kazania duchownego. Czy w tym momentach mogę być spowiadany? Mikołaj

Tak, w tych momentach może osoba być spowiadana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeJak zwracać się do diakona? Ojcze? Batiuszka? Ania

Wydaje mi się, że nie ma jednoznacznie ustalonych zasad, które regulowałyby formę zwracania się do diakona. Można używać: ojcze, ojcze diakonie, diakonie, księże diakonie. Zwykle nie używa się do diakona batiuszka, ale jeśli ktoś by tak określił, to też nie byłoby błędu. Słowo batiuszka na j. polski można przetłumaczyć jako ojczulek.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeW związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, który Ukraiński Kościół Prawosławny należy uznać za kanoniczny? Czy w dalszym ciągu Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, czy też nowo powołany Kościół Prawosławny Ukrainy? Czy w związku ze schizmą w Cerkwi ukraińskiej istnieją jakieś przeciwwskazania odnośnie uczestniczenia w sakramencie Eucharystii w cerkwiach na terenie Ukrainy? I jeśli tak, czy jest jakaś lista parafii, która porządkuje status? Oraz dość pilne pytanie w związku z tym – wybieram się w najbliższych dniach do Poczajowa i chciałabym się upewnić, że nie ma przeszkód, żeby uczestniczyć tam w życiu eucharystycznym. Ania

Obecna sytuacja prawosławnej Cerkwi na Ukrainie jest bardzo trudna i smutna jednocześnie. W dodatku winę za całą sytuację ponosimy my, sami prawosławni. Kanoniczność Metropolii Kijowskiej należącej do Patriarchatu moskiewskiego raczej nie budzi u nikogo wątpliwości (włącznie z Patriarchatem Konstantynopola). Natomiast nowo powstała Metropolia, która do niedawna znajdowała się w schizmie, obecnie zaś włączona do Patriarchatu Konstantynopola, myślę, że stanowi obiekt dyskusyjny w świecie prawosławnym. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 15 listopada 2018 r. Podjął decyzję zabraniającą „duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno-modlitewne kontakty z <duchownymi> tzw. <Patriarchatu kijowskiego> i tzw.<Autokefalicznej Cerkwi>…”. Kształtowanie się tej nowo powołanej Metropolii jeszcze nie zakończyło się. Wkrótce prawdopodobnie zostanie ogłoszona autokefalia tej części Cerkwi ukraińskiej. Nie wiemy jak odniosą się do nowej sytuacji poszczególne autokefaliczne Cerkwie prawosławne. Chcąc odpowiedzieć na Pani pytanie, w związku z pielgrzymką na Ukrainę sugerowałbym zastosować się do orzeczeń, które zostało wydane przez naszych biskupów. Wydaje mi się, że wskazania, które zostały zawarte w tym orzeczeniu odnoszą się zarówno do duchownych jak i świeckich. Poczajew natomiast należy do Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeCzy Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach jest zamknięty? Jak cerkiew odnosi się do monasteru? Czy pielgrzymi będący w tamtych terenach mogą się tam udać? M

Monaster w Ujkowicach nie jest chyba fizycznie zamknięty? Z powodu naruszenia pewnych norm kanonicznych bracia tego monasteru zostali pozbawieni łączności kanonicznej z Cerkwią prawosławną. W prawosławnym pojmowaniu istoty Cerkwi, nie można celebrować nabożeństw, szczególnie św. Liturgii nie będąc w łączności kanonicznej z prawowiernym biskupem. W tym przypadku właśnie taka okoliczność zaistniała. Dlatego też, monaster w Ujkowicach należy traktować jako będący w schizmie (raskole) i mieć nadzieję, że ta sytuacja ulegnie naprawie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeCzy wedle przepisów cerkiewnych osoba wyznania prawosławnego może wykonywać pracę organisty w Kościele rzymskokatolickim? Czy jest to przesłanka do odłączenia od Cerkwi? Adam

Nie wiem czy istnieją przepisy cerkiewne, które jednoznacznie odnosiłyby się do sytuacji, która jest opisana w pytaniu. Wydaje mi się, że odpowiedzi należałoby szukać w interpretacji kanonicznej. Natomiast nie jest to z pewnością przesłanka do odłączania od Cerkwi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeKiedy w czasie liturgii powinniśmy podejść do spowiedzi i w jakich momentach duchowny nie powinien spowiadać? Mikołaj

W zasadzie w czasie trwania św. Liturgii nie powinna odbywać się spowiedź. Jednak praktyka spowiadania w czasie Liturgii jest w naszej Cerkwi (i nie tylko w naszej) powszechnie stosowana. Właściwym byłoby przychodzenie do spowiedzi w przeddzień św. Liturgii (np. w sobotę wieczorem) lub rano przed Liturgią. Natomiast jeśli spowiedź odbywa się w czasie trwania Liturgii, to kapłan czy kilku kapłanów raczej nie przerywają swoich duchownych powinności w ważniejszych momentach nabożeństwa. Dlatego też wówczas kiedy duchowny wskaże należy podejść do sakramentu spowiedzi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe, wiara, życie duchoweChciałabym wziąć udział w całonocnym czuwaniu w Grabarce w sobotę. Czy pomimo tego, że nie jestem wyznania prawosławnego jest przeszkodą? Byłam w Grabarce kilkakrotnie i ogromnie odczuwam tam miłość i oddanie Boskiej Matce. Lil

Nie ma żadnego problemu aby osoba innego wyznania niż prawosławne brała udział w nabożeństwach cerkiewnych. Jedynie w czasie św. Liturgii nie może przystępować do Eucharystii.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma, pozostałeCzy osoby prawosławne mogą wejść do meczetu, synagogi? Halina

W czasie naszych podróży turystycznych często zwiedzamy miejsca kultu innych religii. Wydaje mi się rzeczą naturalną, że warto zobaczyć również te wymienione w pytaniu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeKiedy dokładnie zaczyna się tzw. Post Filipowy (daty podaję według gregoriańskiego) czy o północy z 27 na 28 czy o północy z 28 na 29. Jan

Z 27 na 28, czyli od 28. 27 jest ap. Filipa i po tym święcie zaczyna się „post Filipowy”.

Kategorie: liturgika, pozostałe, RedakcjaStrona 3 z 1012345...10...Ostatnia »