Jaki jest stosunek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do nowopowstałej inicjatywy – Eparchii Łódzkiej i całej Polski (www.prawoslawie.eu)? Paweł

Biskupi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na ten temat nie wypowiedzieli się i nie wiem czy będą zabierać głos lub też komentować całą tę sytuację? Jest to wyraźnie inicjatywa daleka od kanonicznej. Oglądając informacje zawarte na podanej stronie internetowej nie mogę zrozumieć dlaczego „kijowski Kościół” nawiązuje do liturgii łacińskiej. Powoływanie się na autorytet św. Patriarchy Tichona i św. Jana (Maksymowicza) wyraźnie prowadzi do struktur kościelnych które powstały we Francji w latach 30-tych ubiegłego wieku. Struktury te były nazywane ECOF (Eglise Catholique Orthodoxe de France- Kościół Katolicki- Prawosławny Francji). Różne były dzieje tego środowiska. Przez pewien okres było one związane z Patriarchatem moskiewskim, potem chyba z Cerkwią rosyjską za granicą i do początku lat 90-tych ubiegłego wieku z Patriarchatem rumuńskim. Cerkiew rumuńska widząc szereg kanonicznych naruszeń zaproponowała duchownym wstąpienie do diecezji rumuńskiej we Francji, w przeciwnym przypadku zostaną oni odłączeni. Rzeczywiście znacząca część duchownych i wiernych włączyła się w struktury rumuńskiej Cerki. Pozostała grupa zaczęła funkcjonować samodzielnie . Ok. roku 1993 ECOF istnieje jako struktura kościelna określając się prawosławną, lecz przez żadną z Cerkwi autokefalicznych nie uznawaną. Czy ta grupa, która pojawiła się w Łodzi ma z tym jakiś związek, trudno powiedzieć?. Teraz okazuje się, że to „mącenie wody” dotarło do nas. Nasi wierni, zarówno ci, którzy mieszkają w Łodzi jak i ci którzy przyjechali raczej nie będą wiązać się z podobnymi grupami.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeDlaczego w cerkwi żołnierze, policjanci, strażacy i funkcjonariusze innych służ mundurowych stanowiący obsadę Pocztu Sztandarowego nie występują w czapkach (nakryciach głowy) dotyczy to także dowódcy i pododdziału w czasie uroczystości w cerkwi. W kościołach tradycji łacińskiej (rzymskkatolicki) mundurowi występujący w szyku i poczcie występują w pelnym umundurowaniu tj. w nakryciu głowy. Czym to jest spowodowane. Proszę o odpowiedź albowiem interetsuje one bardzo wielu katolików, luteran, grekokatolików jak i prawosławnych. Stanisław

Nie potrafię dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, myślę jednak, że sytuacja, która tutaj wytworzyła się zaistniała na prośbę duchowieństwa i wiernych prawosławnych. Chodzi o to, że w prawosławnej świątyni mężczyźni przebywają z nie nakrytą głową. Na dawnych zdjęciach z uroczystości z udziałem Pocztu Sztandarowego funkcjonariusze występują w nakryciach głowy, natomiast oglądając zdjęcia z jednej z ostatnich takich uroczystości zauważyłem, że rzeczywiście mundurowi stoją bez czapek. Myślę, że zaistniała sytuacja związana jest z wątkiem religijnym i wartościowaniem zachowań religijnych i świeckich. W takich przypadkach wydaje mi się, że wychodzi się z założenia, iż wartości religijne są ważniejsze niż świeckie. Nie wydaje mi się, aby w ten sposób umniejszano w jakiś sposób godność służb mundurowych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeCzy kobieta w ciąży może jest produkty nabiałowe, czy rybne w czasie wielkiego postu? Olga

Moim zdaniem, kobieta w błogosławionym stanie, w trosce o zdrowie swoje i nienarodzonego dziecka zdecydowanie może stosować lżejszą formę postu.

Kategorie: ks. Paweł Stefanowski, liturgika, pozostałe, życie duchoweDlaczego Cerkiew obstaje przy przestarzałym kalendarzu juliańskim? Siergiej

Myślę, że słowo „obstaje” nie jest w tym przypadku właściwym. Myślę, że powodem tego, iż prawosławna Cerkiew w Polsce posługuje się kalendarzem juliańskim jest wola duchownych i znaczącej większości wiernych naszej Cerkwi. Jeśli ta wola skłoni się ku nowemu kalendarzowi, nie widziałbym problemu ze zmianą stylu. Zapraszam do lektury wcześniejszych odpowiedzi na podobne pytanie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraPrawie wszystkie małżeństwa mieszane w Polsce, prawosławno-katolickie – od dziesiątek lat -są zawierane w Kościele Rzymskokatolickim. W wyniku takiego małżeństwa osoba dotychczas prawosławna na ogół przechodzi na katolicyzm, a dzieci będące owocem takiego małżeństwa są chrzczone w KRK. Czy Was duchownych taka sytuacja nie przeraża? Przecież powoduje ona drastyczny spadek liczby wiernych prawosławnych w naszym kraju, wiernych, których i tak po 1945, w wyniku utraty zdominowanych przez prawosławnych terenów na wschodzie, jest bardzo mało. Według ostatniego spisu powszechnego prawosławnych jest tylko 156 tysięcy,w bez mała 40 milionowym kraju! Czy, Wy Duchowni nie próbujecie sobie odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak jest, i co zrobić by do tak wielu obniżających liczbę wiernych prawosławnych w Polsce małżeństw mieszanych nie dochodziło? Czy nie uważacie, ze jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że z powodu kalendarza juliańskiego i innych niż polski języków, cerkiew nawet przez niektórych prawosławnych jest traktowana jako coś nie do końca pasującego do współczesnej Polski, a przede wszystkim innego niż ich życie? Wielu, w szczególności , całkowicie polskojęzycznych, młodych prawosławnych, czuje się na nabożeństwach nieswojo słysząc kazanie głoszone w j. rosyjskim. W KRK słyszą tylko język używany przez siebie od dzieciństwa. Urodziłem się w Białymstoku w latach 80 XX wieku, i wychowałem się w środowisku całkowicie polskojęzycznym. Piotr

Moje ograniczone możliwości czasowe nie pozwalają kolejny raz wchodzić z Panem w dyskusję, która jest bardzo ważna i potrzebna. Ponadto występuje tu wiele wątków. Moja rada: skoro mieszka Pan w Białymstoku to ma Pan możliwość uczęszczać na św. Liturgie w j. polskim w Soborze św. Mikołaja, lub na Antoniuku i stać się aktywnym uczestnikiem tej formy życia cerkiewnego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaCzy masturbacja to grzech ciężki? Czy mając grzech ciężki, bez spowiedzi idzie się do piekła? Arek

Jest wiele grzechów związanych z seksualnością człowieka. Ważnym jest aby grzech nie przerodził się w swego rodzaju chorobę duszy, która może prowadzić do znaczącego rozstroju naszego życia. W pytaniu wyczuwam swego rodzaju zwątpienie. Należy ufać w miłość Bożą i jego miłosierdzie. Oczywiście ważnym jest aby umieć nazwać swój grzech w sakramencie spowiedzi, ale należy mieć też świadomość, że człowiek nie jest w stanie wyliczyć wszystkich swoich grzechów. Bóg pragnie widzieć w człowieku skruchę serca i jego pokorę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeBędę wymieniał nagrobek-pomnik na mogile, ze względu na zły stan. Zakłady kamieniarskie demontują stary pomnik i najczęściej go wyrzucają. Co mogę zrobić aby go uszanować, jest przecież Krzyż, pomnik był wyświęcony i poświęcany. Krzyż,cokół pod krzyżem i murek ograniczający mogiłę są z betonu (lastryko). Krzyż mogę ewentualnie zachować w nowym nagrobku, a co z cokołem i murkiem? Eugeniusz

Wyświęcenie pomnika nagrobnego dotyczy przede wszystkim wyświęcenie Krzyża. Bardzo jasno to wynika z rytu wyświęcenia nagrobka. Jeśli będzie Pan w stanie zachować lub umieścić w odpowiednim miejscu stary Krzyż, to będzie bardzo dobrze. Resztą można już tak mocno nie martwić się.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałePo 1989 roku nastąpiło w Polsce drastyczne ograniczenie nauczania j. rosyjskiego w szkołach powszechnych. Na dodatek obecni mieszkańcy Polski wyznania prawosławnego, ludzie ochrzczeni w PAKP jako dzieci, są ludnością polskojęzyczną, a nie rosyjskojęzyczną. Czy w związku z tym faktem nie uważacie, że lepiej głosić pouczania, podawać informacje, składać życzenia w j. polskim, języku ludu, a nie obcym dla naszych wiernych rosyjskim? Zabór rosyjski skończył się ponad 120 lat temu. Na dodatek nasza Cerkiew ma autokefalię, nie podlega pod Patriarchat Moskiewski. Jaki jest sens w mówieniu do ludzi w języku którego nie rozumieją? Piotr

W pytaniu zostało poruszonych wiele wątków, skupię się na kwestii języka. Prawosławna ludność Polski jest wielojęzyczna: tradycyjnie posługujemy się j. białoruskim, ukraińskim, łemkowskim, podlaskim (z wieloma odmianami). Osobiście uważam, że jest to ważne i ubogacające nas dziedzictwo. Język rosyjski pozostawał w pewien sposób językiem oficjalnym, którego z większym lub mniejszym skutkiem uczyliśmy się. Dzisiaj rzeczywiście już coraz gorzej jego rozumiemy. Nie wydaje mi się, że należy kojarzyć używanie języka rosyjskiego z nawiązaniem do zaborów, czy też mieszać do tego sprawę naszej autokefalii. W Ustawie o Stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 4 lipca 1991 r. jest zapisane, że „Kościół w swojej działalności wewnętrznej posługuje się językiem staro-cerkiewno-słowiańskim i językami ojczystymi swych wyznawców” (Atr.2 ust.2). Dla wielu ludzi sprawa języka stanowi bardzo ważny punkt w ich życiu i świadomości. Uważam za słuszny Pański pogląd, że należy mówić do ludzi w takim języku, aby on był zrozumiały dla słuchających. Myślę, że nasze tzw. języki narodowe pozostają dla wielu członków naszej Cerkwi zrozumiałe, nie wykluczałbym z tej grupy również j. rosyjskiego. Obserwując od kilku lat życie naszych parafii w Białymstoku, trudno jest mi się zgodzić, z poglądem, że powszechnie jest tu używany j. rosyjski na ambonie cerkiewnej. Zauważam, że jest coraz rzadziej używany. Kazania zwykle głoszone są w j. polskim, ogłoszenia parafialne są również podawane w j. polskim jak też wszelkie inne informacje. Powiedziałbym wręcz, że w ostatnich pięciu latach nastąpił znaczący zwrot ku j. polskiemu. Myślę, że to jest proces naturalny, aczkolwiek szkoda ni naszych języków narodowych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, tłumaczeniaKiedy batiuszka okadza ściany świątyni, ludzie obracają się i pokłaniają. Czy jest to prawidłowe? Kiedyś osoba duchowna tłumaczyła mi, że jest to odpędzanie złych mocy od ścian świątyni, więc czemu służy to pokłanianie i obracanie się? Czy jest to prawidłowe? Anna

Zachowanie, które tutaj zostało opisane jest jak najbardziej prawidłowe. Okadzanie ikon, św. Darów i in. jest oznaką oddawania czci. Okadzając ściany świątyni oddajemy cześć wizerunkom świętych i zdarzeń biblijnych, które na malowidłach ściennych zostały przedstawione. Człowiek będąc obrazem i podobieństwem Bożym, również zasługuję na szacunek. Za każdym razem, kiedy duchowny dokonuje kadzenia (np. po czytaniu Apostoła, lub w czasie Pieśni Cherubinów) również są okadzani duchowni jak też wierni znajdujący się w świątyni.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeCo należy zrobić ze świecami po sakramencie małżeństwa, które trzyma para młoda podczas ślubu? Piotr

Nie ma jasnych nakazów czy też zaleceń, co należy zrobić z nadpalonymi świecami z sakramentu małżeństwa. Z pewnością łączymy z nimi pewien sentyment związany ze ślubem. Wielu ludzi przechowuje te świece razem z ikonami z tego wydarzenia. Nie byłoby też błędem pozostawienie ich w cerkwi na świeczniku aby się dopalały.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeStrona 1 z 1012345...10...Ostatnia »