Czy jako człowiek wyznania prawosławnego mogę oddawać krew? Chcę zostać dawca szpiku i komórek macierzystych i pytanie czy mogę to zrobić? Krystian

Tak, jak najbardziej! Jest to wyraz miłosierdzia wobec bliźniego, który choruje, a więc tego, czego naucza nas Sam Zbawiciel Jezus Chrystus.

Kategorie: ks. Artur Aleksiejuk, pozostałe, rodzina, wiaraMam do czynienia z osobą, która jest staroobrzędowcem, stąd też moje zainteresowanie tym wyznaniem. Czytałam trochę na ten temat i widzę, że prawosławie przyjęło reformy Nikona (np. znak krzyża, chrzest, kierunek procesji itd.). Czy była to prawidłowa decyzja? Proszę o porównanie wyznań i wskazanie co jest prawidłowe. Agata

Jdnoznaczna ocena siedemnastowiecznej schizmy w Kościele Rosyjskim nie jest możliwa. Schizma dokonała się na skutek próby zreformowania liturgii, obrzędów, które uznano, nie bez podstaw, za niewłaściwe. Przywiązanie do zewnętrznej formy nabożeństw było wśród ludu ruskiego tak silne, że w wielu przypadkach kult stawał się celem samym w sobie, ważniejszy był gest niż kontakt z Bogiem, ważniejszy był sposób żegnania się niż znak krzyża. Być może wystarczyłoby spokojniej wprowadzać te zmiany, reformy, ale nie możemy zapomnieć, że ważną rolę odgrywał w tym czynnik polityczny. Był to okres kształtowania się relacji państwo-kościół, a Patriarcha Nikon miał olbrzymią władzę, której car Aleksy I chciał go pozbawić. Jest to okres walki o władzę, o wpływy, a jednocześnie próba uwspółcześnienia skostniałej tradycji kościelnej i walka o żywą wiarę, a nie formalizm.

Czytaj dalej

Kategorie: historia, ks. Łukasz Leonkiewicz, rodzina, wiaraCzy osoba wyznania katolickiego (np. żona) może uczestniczyć w liturgii prawosławnej? Oczywiście bez przyjmowania sakramentu Eucharystii. Piotr

Oczywiście może uczestniczyć bez żadnych przeszkód w św. Liturgii jak i w innych nabożeństwach. Słusznie pan zauważył, że nie może przystępować do sakramentu Eucharystii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaW jaki sposób należy przygotować małe (5-letnie) dziecko do przyjęcia komunii? Czy powinno być na czczo, czy w jego imieniu rodzice powinni być na czczo? Anna

Jeżeli dziecko jest już w stanie wytrzymać kilka godzin bez jedzenia to oczywiście wskazanym byłoby, aby przystępowało do Eucharystii na czczo. W tym aspekcie rodzice najlepiej znają swoje dziecko i są w stanie  określić, kiedy następuje ten moment. Jeżeli natomiast jest ono jeszcze na to za małe, wówczas post eucharystyczny najczęściej biorą na siebie rodzice/rodzic.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, życie duchoweJestem wyznania prawosławnego, zamieszkałem i ożeniłem się na śląsku. Moja żona jest katoliczką, dzieci zostały ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim, ja zostałem przy swojej wierzę, chciałem zapytać, czy moi synowie, 2 i 9 lat mogą iść do Pryczasti w Cerkwi? Piotr

Jeżeli dzieci były ochrzczone i są wychowywane w wierze rzymskokatolickiej to niestety nie mogą przystępować do Eucharystii w naszej cerkwi. Mówiąc bardzo ogólnie, podyktowane to jest tym, że sakrament, o którym mowa, jest wyznacznikiem przynależności do „danego” Kościoła.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzina, wiaraCzy małżeństwo może być chrzestnym jednego dziecka? Anonim

W naszej Cerkwi może tak być, że rodzicami chrzestnymi dziecka są osoby będące w związku małżeńskim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy małe dzieci mogą podchodzić do priczastji podczas Liturgi UPD (Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów)? Anonim

Tak, mogą przystępować.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaSława Iisusu Chrystu! Mam pewne wątpliwości co do jednego ze świadków na ślubie. Bardzo bym chciała, żeby świadkiem na moim ślubie była moja przyjaciółka, a co za tym idzie i jej obecny partner. On jest po rozwodzie, sam jest katolikiem, ślub odbył się w cerkwi. Rozwód był z jego inicjatywy i był tylko urzędowy, nie było zdjęcia błogosławieństwa. Chciałabym zapytać, czy Cerkiew dopuszcza aby świadkiem był rozwodnik? Ja osobiście nie mam z tym problemu, ale chciałabym mieć pewność, że ze strony Cerkwi nie ma żadnych przeciwwskazań. Ewa

Wydaje mi się, że nie będzie problemem ze strony Cerkwi, aby osoba, która była wcześniej w związku małżeńskim, teraz zaś jest po rozwodzie cywilnym była świadkiem na ślubie. Jasnych ukazań nie ma na ten temat. Ważnym jest aby ta osoba była pełnoprawną i ochrzczoną. Sugerowałbym aby o tym wcześnie porozmawiać z proboszczem parafii gdzie będzie udzielany sakrament. Czasem duchowni mogą mieć własne zapatrywania, ale ogólnie nie powinno to być problemem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy w prawosławiu chrzestnym może być rozwodnik albo chrzestną kobieta w ciąży? Ewa

Zarówno osoba po rozwodzie może być Ojcem chrzestnym jak też nie ma przeszkód aby kobieta w ciąży była Matką chrzestną. Najistotniejsze jest aby osoby te były wyznania prawosławnego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMam pytanie dotyczące „Modlitw dla matki po 40 dniach”. Dlaczego modlitwy te czyta się w Cerkwi przeważnie po chrzcie (nawet jeśli miał on miejsce w cerkwi po 40 dniach od urodzenia dziecka)? W modlitwie 2 dla dziecka są słowa „…a przeto niech stanie się ono godnym świętego chrztu…” i dalsza modlitwa „… i spraw, aby w czasie właściwym zostało odrodzone wodą i duchem…”. Czy umiejscowienie modlitw w Trebniku nie wskazuje innej kolejności? 40 dzień, modlitwy, Sakrament Chrztu i Miropomazanija. Jurek

W przypadku, kiedy chrzest odbywa się w świątyni po 40 dniach, można najpierw przeczytać modlitwy na wprowadzenie matki i dziecka, a następnie sprawować chrzest.
Umiejscowienie modlitw w kolejności, o której mowa w pytaniu wskazuje na przypadek, kiedy chrzest odbywa się właśnie po 40 dniu od narodzin dziecka.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaStrona 1 z 41234