Gdzie w prawie kanonicznym mówi się o tajemnicy spowiedzi? Wldmr

Sakrament Pokajanija (Spowiedzi)posiada swoją historię rozwoju. Źródłem kanonicznym zachowania tajemnicy spowiedzi przez duchownego jest kanon 147 soboru lokalnego w Kartaginie (419 r.). W komentarzu do tego kanonu bizantyjski kanonista Teodor Balsamon (XII w.) wskazywał, że duchowny, który naruszy tę zasadę podlega duchownej karze. Nomakanon, który był wydany na Rusi w 1650 r. w swoim 120 kanonie również wskazywał na konieczność zachowania tajemnicy spowiedzi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweW którejś z odpowiedzi padły słowa, że spowiedź i pryczastie nie są ze sobą powiązane. Czy to oznacza, że jeśli chcę przystąpić na św.liturgii do pryczastia to nie muszę być uprzednio wyspowiadana? Na liturgii w Cerkwi widuję ludzi, którzy notorycznie przystępują do pryczastia. Eulalia

Jeśli chodzi o moje wypowiedzi na ten temat, nie pamiętam bym użył sformułowania, że „Spowiedź i Pryczastie nie są ze sobą powiązane”. Natomiast w jednej z odpowiedzi napisałem: „Sakrament Spowiedzi i Pryczastia, choć są mocno powiązane nie są współzależne od siebie”. Intencję pani jednak właściwie odczytała: nie każde przystępowanie do Eucharystii musi być poprzedzone sakramentem Spowiedzi. Wielu duchownych stosuje praktykę wzorując się na innych lokalnych Cerkwiach prawosławnych, gdzie utrzymuje się ciągły kontakt duchowy pomiędzy duchownym i wiernym polegający na regularnej spowiedzi, aczkolwiek nie przed każdą św. Liturgią które szczególnie w okresach świątecznych są częste. Ten duchowy kontakt może zawierać się również w tym, iż wierny kiedy nie spowiada się prosi o błogosławieństwo swego duchownika na Priczaszenije. Oczywiście osoba, która przystępuje do św. Darów bez względu na to czy spowiada się czy też nie, zawsze należycie powinna przygotować się do tego sakramentu zachowując post i czytając modlitewną regułę przed Priczastiem. Bardzo ważnym jest aby nasze życie eucharystyczne było świadomym i abyśmy podchodzili i przeżywali ten sakrament za każdym razem na nowo.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweCzy ojciec chrzestny na Chrzest może kupić medalik zamiast krzyżyka dla dziecka? Katarzyna

Raczej taka praktyka nie jest stosowana. Na sakrament chrztu ofiarowuje się dziecku krzyżyk. Później jednak można oczywiście nosić medalik, który najczęściej zawiera wizerunek Matki Bożej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaW kwestii kanonoczności Kościoła na Ukrainie (Wasza odpowiedź z 28.12.2018) nasza Cerkiew w osobie zwierzchnika, Metropolity Sawy, wypowiedziała sie jednoznacznie: Jedynym kanonicznym Kościołem jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna kierowana przez metropolitę Onufrego. Ci, którzy doprowadzili do rozłamu, nie mogą być liderami zjednoczenia bez „pokajania”. A ktoś, kto nie ma święceń biskupich, uzyskanych zgodnie z cerkiewnymi kanonami, nie może udawać biskupa. Nieprawdaż?

Tak, prawda.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeJako wierny Patriarchatu Moskiewskiego całkiem uznaję i wspieram decyzję Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi o zerwaniu łączności eucharystycznej z Bartłomiejem i jego organizacją religijną. Natomiast mieszkam w Polsce, gdzie Bartłomiej niestety jest uznawany za biskupa ekumenicznej Cerkwi-Siostry. Problem pojawia się, kiedy na liturgii słyszę wspomnienie o biskupie Konstantynopola (Bartłomieju). Jest owy biskup wrogiem mojego narodu i mojej Cerkwi. Nie rozpatruję możliwości zmiany swej pozycji światopoglądowej, o ile Sobór Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi nie zdecyduje się o wznowieniu łączności eucharystycznej z Konstantynopolem. Czy mogę podczas liturgii osobiście wspominać patriarchę Cyryla, przekreślając tym w swoim sercu ogólne wspomnienie o Bartłomieju pod czas liturgii, jako nie dotyczące mnie osobiście i mojej wiary? Kirill

Rozumiem pańską konsternację i dyskomfort związany z zaistniałą sytuacją na Ukrainie. W naszych parafiach w czasie nabożeństw jest wymieniane imię zwierzchnika Cerkwi w Polsce i biskupa lokalnego (plus biskupów wikarnych jeśli tacy są w diecezji). Imion zwierzchników poszczególnych autokefalicznych Cerkwi prawosławnych nie wymienia się. Wyjątek stanowi św. Liturgia celebrowana pod przewodnictwem zwierzchnika Cerkwi, w naszym przypadku przez Metropolitę Sawę. Wówczas wymienia on wszystkich lokalnych zwierzchników Cerkwi autokefalicznych z którymi jest on w kontakcie eucharystycznym. Przypuszczam, że uczestniczy pan właśnie w takich nabożeństwach? W swojej skromnej sugestii widziałbym dwie możliwości dla pana: 1) Uczęszczać na nabożeństwa gdzie nie są wymieniani zwierzchnicy lokalnych Cerkwi autokefalicznych, lub 2) wówczas kiedy jest wymieniane imię patriarchy Bartolomeusza, modlić się w duchu aby Pan Bóg natchnął go takie działania, które zażegnałyby zaistniały konflikt.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraCzy zawarcie małżeństwa w Cerkwi przez prawosławnego z osobą, która bedac katolikiem wzięła wcześniej ślub w Kościele katolickim jest dopuszczalne? Jeśli tak, to czy osoba ta powinna otrzymać rozwód w Cerkwi? Piotr

Zawarcie takiego małżeństwa jest możliwe. Jeśli osoba zawierała związek małżeński w Kościele rzymskokatolickim, to też i tam powinna otrzymać rozwód. Rozumiem, że w praktyce może to być bardzo trudne. Sugerowałbym pójść porozmawiać i przedstawić problematykę dla proboszcza w parafii w której miałby być zawarty związek.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiaraCzy jest to tradycja chrześcijańska/prawosławna i do czego ta tradycja nawiązuje. I jeszcze do kiedy powinna stać choinka w naszych domach (kiedy należy ją rozebrać)? Agnieszka

Choinka w okresie Bożego Narodzenia pojawiła się w chrześcijaństwie dość późno. Dzisiaj raczej nie wyobrażamy sobie Świąt bez tego drzewka. Prawdopodobnie rodowód choinki jako drzewka Bożonarodzeniowego wywodzi się z Niemiec z okresu XVI w. ze środowiska związanego z Reformacją tj. protestantyzmem. W swojej genezie zielone (żywe) drzewko nawiązuje do drzewa życia. Dlatego też choinka jako drzewko świerkowe jest „wynalazkiem” chrześcijańskim. W jaki sposób i w jakim okresie choinka zaczęła się pojawiać w domach i świątyniach prawosławnych, tego jeszcze chyba nie badano? Myślę, że warto było by ten temat zgłębić. Nie ma wyraźnych wskazówek co do tego, kiedy należy rozebrać choinkę. Zwykle uważa się, że może ona stać do święta Spotkania Pańskiego tj. do 15 lutego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeJak jest przyjęte / kiedy powinno się spożywać wieczerzę wigilijną – przed pójściem do cerkwi, czy po nabożeństwie, jeśli: a) Powieczerze jest celebrowane po południu/wieczorem, a Jutrznia i Liturgia osobno (np. w nocy); b) Powieczerze jest celebrowane po południu z następującą bezpośrednio po nim Jutrznią Bożonarodzeniową, a Liturgia sprawowana jest rano? I czy to w ogóle ma znaczenie? – pytanie w kontekście ścisłego postu tego dnia w odniesieniu do dobowego cyklu nabożeństw. Ania

Pytanie jest trochę skomplikowane, ale odpowiadając najprościej, wydaje mi się, że jak sama nazwa wskazuje wieczerzę należałoby spożyć wieczorem. Nie sposób jest umieścić jednoznacznie wieczerzy wigilijnej w cyklu dobowym nabożeństw z tego względu, że nie stanowi ona (wieczerza) elementu liturgicznego. Słusznie jest zawarta w pytaniu uwaga dotycząca ścisłego postu. Możemy sobie zadać pytanie: czy post kończy się wieczerzą wigilijną czy św. Liturgią? Czy wieczerza wigilijna jest posiłkiem, który wzmacnia nasze siły fizyczne w oczekiwaniu na główne wydarzenie tj. Liturgię Bożonarodzeniową czy sama wieczerza wigilijna jest tym momentem najistotniejszym? Myślę, że w naszym życiu liturgicznym wiele rzeczy pod wpływem różnych czynników jakoś poprzestawiało się. Należałoby w pewien sposób poukładać naszą tradycję do której przywykliśmy, mam na myśli wieczerzę wigilijną ze stroną liturgiczną, która jest istotą Bożego Narodzenia.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaOd dłuższego czasu nurtuje mnie kwestia Sakramentu Spowiedzi oraz Pryczastji. Odczuwam potrzebę przystępowania do nich częściej ale nie wiem jak często mogę to robić… ? Czy są jakieś „ograniczenia”? Magdalena

Jeśli występuje takie odczucie, które skłania nas do intensyfikowania życia liturgicznego, uważam, że jest to właściwe, dobre i należy je rozwijać. Sakrament Spowiedzi i Pryczastia, choć są mocno powiązane nie są współzależne od siebie. Jeśli chodzi o rady Ojców Cerkwi jak często można przystępować do Czaszy, to św. Bazyli Wielki w liście 93 radził: „Przystępowanie nawet codzienne do Priczastia i przyjmowanie Świętego ciała i Świętej Krwi Chrystusa jest rzeczą piękną i zbawienną (…) My wszakże tylko cztery razy w tygodniu przystępujemy do Pryczasia, w Dzień Pański, czwartek, piątek i sobotę”.

Z tej wypowiedzi wynika, że częste przystępowanie do św. Darów jest właściwym. Należy uważać jednak aby ono nie spowszedniało, ale za każdym razem było na nowo przeżywane i było prawdziwym uczestnictwem w Wieczerzy Pańskiej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweKiedy w czasie liturgii nie mogę być spowiadany, np. w czasie wieruju, iże chieruimy, ojcze nasz, czytania ewangelii, kazania duchownego. Czy w tym momentach mogę być spowiadany? Mikołaj

Tak, w tych momentach może osoba być spowiadana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeStrona 5 z 20« Pierwsza...34567...1020...Ostatnia »