Mogłabym dostać informacje o patronce Natalii? Natalia

Pamięć św. Natalii wraz z jej mężem Adrianem obchodzona jest 26 sierpnia (wg. Nowego kalendarza jest to 8 września). Żyli oboje w IV w. Nikomedii (na terenie dzisiejszej Turcji). W j. polskim można o nich przeczytać na Wikipedii. Informacje są krótkie, ale rzeczywiście o nich mało wiemy.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaChciałabym wziąć udział w całonocnym czuwaniu w Grabarce w sobotę. Czy pomimo tego, że nie jestem wyznania prawosławnego jest przeszkodą? Byłam w Grabarce kilkakrotnie i ogromnie odczuwam tam miłość i oddanie Boskiej Matce. Lil

Nie ma żadnego problemu aby osoba innego wyznania niż prawosławne brała udział w nabożeństwach cerkiewnych. Jedynie w czasie św. Liturgii nie może przystępować do Eucharystii.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma, pozostałeCzy czytając modlitwę za zmarłych można wspominać członka rodziny, który niestety był ateistą? Aga

Tak, oczywiście można i należy modlić się za taką osobę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweCo oznacza kiedy zaraz po spowiedzi, po pocałowaniu biblii i krzyża, wierny zwraca się przodem do duchownego on go żegna, a wierny całuje jego jepitrachil? Raisa

W sakramencie spowiedzi najważniejsze jest wyznanie grzechów i modlitwa odpuszczająca grzechy, którą czyta kapłan.  Inne czynności są już mniej znaczące i odnoszą się do zwyczajów związanych z pobożnością . Kapłan, który nas żegna, po prostu nas błogosławi, my natomiast z pobożnością możemy go pocałować w rękę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraJak powinna pościć kobieta w ciąży? Co mówi na ten temat cerkiew prawosławna? Jakimi prawidłami mam się kierować w postne środy i piątki oraz podczas zbliżającego się Postu Filipowego, a później Wielkiego postu? Raisa

Cerkiew nie ustaliła przepisów które wyraźnie wskazywałyby jak powinny pościć osoby, które znajdują się w takich sytuacjach kiedy zachowywanie postu jest trudne. Wydaje mi się, zresztą, że stworzenie takich przepisów byłoby błędem. Post nie jest swego rodzaju dietą, która jest nakazana w określonym czasie Roku liturgicznego. Post (Wielki, Filipowy czy inne) pojmujemy przede wszystkim w wymiarze duchowym. Być może wymiar spożywczy najbardziej uwidacznia się w tym okresie, ale najważniejszym pozostaje wymiar duchowy. Jakiż pożytek zyskamy z nie jedzenia mięsa czy produktów mlecznych jeśli będziemy czynić zło? Pytanie jednak, które Pani stawia posiada wymiar praktyczny. Sobór prawosławny, który odbył się na Krecie w 2016 r. przyjął dokument, który jest zatytułowany: „Ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj”. Tekst tego dokumentu jest opublikowany w Cerkiewnym Wiestniku z 2016 r. nr 4. Jeśli ma Pani możliwość proszę sięgnąć do tego tekstu. Myślę, że jest to jeden z lepszych tekstów, który został przyjęty na Soborze. Nie wspomina się tam o kobietach w ciąży, ale mówi się dużo o tzw. „ekonomii” tj. nie rygorystycznym stosowaniu przepisów. W Pani sytuacji i innych wielu kobiet, które pod sercem noszą małe życie, należy starać się w miarę możliwości iść drogą Cerkwi w kontekście postu, ale też postępować ze zdrowym rozsądkiem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiara, życie duchoweChciałbym się dowiedzieć czy występuje w Prawosławiu imię Ernest, ewentualnie jaki byłby odpowiednik w cerkwi? Paweł

Imię Ernest, nie występuje wśród świętych prawosławnych. Natomiast podobnie brzmiącym jest imię Erast. Jest kilku świętych o imieniu Erast.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy dla imienia Karol odpowiednie będzie imię Karion w Cerkwi? Katarzyna

Imię Karol nie występuje wśród imion prawosławnych. Natomiast zastosowanie imienia Karion jako podobnie brzmiącego może mieć miejsce. Stosowane też jest imię Kornilij tj. Korneliusz.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy osoby prawosławne mogą wejść do meczetu, synagogi? Halina

W czasie naszych podróży turystycznych często zwiedzamy miejsca kultu innych religii. Wydaje mi się rzeczą naturalną, że warto zobaczyć również te wymienione w pytaniu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeCzy Kościół prawosławny uznaje świętych kanonizowanych przed schizmą wschodnią, np. św. Beatę z Sens? Marcin

Chciałbym na początku powiedzieć, że w świadomości prawosławnych schizma nie jest wschodnia lecz zachodnia. Bardziej neutralnym wydaje mi się używanie wyrażenia „podział”. Natomiast jeśli chodzi o świętych Kościoła zachodniego sprzed podziału, są oni czczeni w Prawosławiu. Kult jednak ich nie rozprzestrzenił się w lokalnych prawosławnych Kościołach autokefalicznych. W praktyce liturgicznej prawosławnych parafii, które istnieją na zachodzie Europy, kult takich świętych jest dość mocno rozprzestrzeniony jako lokalnych świętych.

Kategorie: historia, imiona, ks. Andrzej KuźmaMam zaproszenie na drugi ślub w cerkwi tej samej osoby. Ma zdjęte błogosławieństwo. Czym rożni się taki „drugi” ślub od pierwszego? Czy są korony? Ania

Drugi ślub posiada charakter bardziej pokajanny i nie ma w nim obrzędu trzymania koron. Zwykle jednak, jeśli druga strona wstępuje w związek małżeński po raz pierwszy i wcześniej nie była w takim związku stosuje się tzw. ekonomię kościelną względem tej osoby i ślub jest wówczas celebrowany jako ten właściwy czyli z obrzędem trzymania koron. W takim wypadku obrzęd (drugiego) ślubu uzależniony jest od statusu osób wstępujących w związek.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaStrona 4 z 15« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »