Слава Иисусу Христу! Chciałam zapytać jak wygląda ślub w cerkwi , gdy panna młoda jest już mamą. Z czego musi zrezygnować, a co uczynić?

Są dwa ryty sprawowania sakramentu małżeństwa. Jeden kiedy na ślubnym kobiercu stają nowożeńcy, z których żaden nigdy wcześniej nie wstępował w związek małżeński i drugi, w którym oboje nowożeńców wcześnie byli związani sakramentem małżeństwa. Różnica w rycie samego sakramentu zależy zatem od stanu cywilnego nowożeńców, a nie od tego czy któreś z nich ma dziecko.

Kategorie: ks. Paweł Stefanowski, rodzina, wiara