Jaka jest prawosławna nauka dotycząca grzechu pierworodnego? Człowiek się z nim rodzi czy dotyka go tylko skutek tego grzechu- śmierć?

Grzech pierworodny jest grzechem osobistym pierwszych ludzi. Zapłatą za ten grzech było wygnanie z Raju, co wiązało się z utratą nieśmiertelności. Ludzkość zatem po upadku prarodziców odziedziczyła nie grzech pierworodny ale jego skutki – śmiertelność.

http://www.cerkiew.szczecin.pl/prawosawie/teologia/6-grzech-pierworodny-wedug-kocioow-prawosawnego-rzymsko-katolickiego-i-protestanckich.html

ks. Paweł Stefanowski

Kategorie: ks. Paweł Stefanowski, wiara