Najważniejsze wiadomości:

Święto parafialne w Augustowie

Święto parafialne w Augustowie

20 maja w augustowskiej cerkwi odbyły się uroczystości święta Wniebowstąpienia Pańskiego.

Nowe wydawnictwo – Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej

Nowe wydawnictwo – Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej

„Akatyst do świętej mniszki Paraskiewy Serbskiej” jest drugą po „Akatyście Chwała Bogu za wszystko” publikacją liturgiczną Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, przeznaczoną głównie do modlitwy indywidualnej.

Podsumowanie koncertu "Serbska Muzyka Chóralna"

Podsumowanie koncertu "Serbska Muzyka Chóralna"

W dniach 11-14 maja w Warszawie gościł Chór Cerkiewnego Towarzystwa Śpiewaczego „Branko” z Niszu w Serbii. Odwiedził stolicę w ramach festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, a współorganizatorem jego pobytu w Polsce była redakcja serwisu Muzyka.cerkiew.pl

Koncert Galowy MFHDMC 2018

Koncert Galowy MFHDMC 2018

Podczas Koncertu Galowego zaprezentowało się 12 nagrodzonych chórów i zespołów.


„Wyobraź sobie, że ktoś stojący przed królem i rozmawiający z nim, na zawołanie podobnego sobie sługi zostawia króla i zaczyna rozmawiać z nim. Taki jest ten, kto rozmawia i rozprasza się podczas nabożeństwa. ”

św. Efrem Syryjczyk

Publicystyka:

Synaksarion VII Niedzieli po Święcie Paschy. Trzystu osiemnastu Ojców z Nicei

Synaksarion VII Niedzieli po Święcie Paschy. Trzystu osiemnastu Ojców z Nicei

Dwustu trzydziestu dwóch biskupów, osiemdziesięciu sześciu kapłanów, diakonów i mnichów, czyli razem trzystu osiemnastu mężów. Wśród nich: św. Atanazy Wielki, św. Mikołaj Cudotwórca, św. Spirydon z Tremithus...

Synaksarion Święta Wniebowstąpienia

Synaksarion Święta Wniebowstąpienia

Oto na oczach uczniów został zabrany od nich, gdy okrył Go obłok, i tak w otoczeniu aniołów, nakazujących jeden drugiemu podnieść bramy niebios, dziwiących się purpurze Jego ciała z powodu krwi, wstąpił na niebo i zasiadł po prawicy Ojca...

Przemyślenia w dzień Oddania Święta Paschy

Przemyślenia w dzień Oddania Święta Paschy

Dzień oddania święta Paschy w nawiązaniu do Wielkiego Postu i okresu paschalnego. Dziś ostatni raz w tym roku usłyszymy troparion Paschy "Chrystos Woskresie...."

Ślepy od urodzenia i ślepi duchowo

Ślepy od urodzenia i ślepi duchowo

Oto tragizm sytuacji: ślepy odzyskuje wzrok, a faryzeuszom zaćmiewa się umysł i oczy od wściekłości, zwróconej przeciwko niemu i Jezusowi.