Najważniejsze wiadomości:

Transmisja zejścia Świętego Ognia

Transmisja zejścia Świętego Ognia

W Wielką Sobotę (bieżącego roku 30 kwietnia) prawosławni wierni czekają na cud zejścia Świętego Ognia. Co roku wydarzenie to jest transmitowane przez stacje telewizyjne z całego świata.

Św. Cyryl Aleksandryjski o kenozie Syna Bożego

Św. Cyryl Aleksandryjski o kenozie Syna Bożego

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli intelektualnego środowiska aleksandryjskiej szkoły katechetycznej, św. Cyryl arcybiskup Aleksandrii, w swoich licznych teologicznych traktatach ukazywał soteriologiczny aspekt kenozy Jezusa Chrystusa.

Synaksarion Wielkiego Piątku

Synaksarion Wielkiego Piątku

W Święty Wielki Piątek wspominamy święte, zbawcze i budzące bojaźń Męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, które On dobrowolnie przecierpiał za nas. Oplucie, bicie, policzkowanie, wyzwiska, wyśmianie, purpurową szatę, trzcinę, gąbkę, ocet, gwoździe, włócznię, a po tym wszystkim Krzyż i śmierć, wszystko to miało miejsce w piątek.

Nasze grzechy – przyczyną łez skruchy [1]

Nasze grzechy – przyczyną łez skruchy [1]

„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23, 28) Owe słowa wypowiedziane przez Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w trudnym momencie jego cierpienia, pochodzą z Ewangelii wg św. Łukasza. Kazanie archimandryty Kirylla Pawłowa.