Najważniejsze wiadomości:

Patriarcha Antiochii Jan X w Bielsku Podlaskim

Patriarcha Antiochii Jan X w Bielsku Podlaskim

20 sierpnia 2016 r. w godzinach popołudniowych w Bielsku Podlaskim przebywał Jego Świętobliwość Jan X, Patriarcha Antiochii i całego Wschodu.

Delegacja Prawosławnego Kościoła Antiochii w Białowieży

Delegacja Prawosławnego Kościoła Antiochii w Białowieży

20 sierpnia 2016 r. Białowieżę odwiedziła delegacja Prawosławnego Kościoła Antiochii na czele z Jego zwierzchnikiem – patriarchą antiocheńskim i całego Wschodu – Janem X.

Patriarcha Antiochii Jan X w monasterze w Zwierkach

Patriarcha Antiochii Jan X w monasterze w Zwierkach

W sobotę, 20 sierpnia w godzinach popołudniowych, przybył do monasteru w Zwierkach, w asyście Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz biskupów i duchowieństwa, Jego Świątobliwość Jan X, Patriarcha Antiochii i całego Wschodu.

Wizyta Patriarchy Antiocheńskiego Jana X w Hajnówce

Wizyta Patriarchy Antiocheńskiego Jana X w Hajnówce

19 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego do hajnowskiego Soboru Św. Trójcy przybył Jego Świątobliwość Patriarcha Jan X zwierzchnik Cerkwi antiocheńskiej. Było to wydarzenie historyczne ponieważ po raz pierwszy w dziejach parafii hajnowskiej goszczono zwierzchnika jednej z najstarszych Cerkwi.

Multimedia

Obraz i dźwięk prawosławia

Skąd się wziął język cerkiewnosłowiański?

Kto go wprowadził do prawosławnej liturgii? Kim byli św. św. Cyryl i Metody? "Małe i duże podróże po cerkiewnej kulturze" to program, którego adresatami oraz uczestnikami są dzieci. Jego celem jest przybliżenie piękna prawosławia oraz bogactwa jego kultury dla naszych najmłodszych widzów. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu miasta Białegostoku.